V šolskem letu 2020/2021 smo na Ljudski univerzi Kočevje v okviru projekta Karierni center za mlade – všečKAM in GREM izvedli več delavnic, povezanih s poklici in lastnostmi, ki so značilne za določen poklic. Prijetnih in poučnih delavnic so bili veseli vsi udeleženci in seveda tudi izvajalci. Naj vam jih nekaj predstavimo.

 

Učenci OŠ Ob Rižni in OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica so imeli priložnost izkusiti svoje veščine v vzorčnem mestu (Pattern city) v Velenju. Organizirali smo delavnice v tako imenovanih “Science snacks” in  izvedli visoko tehnološko izobraževalno eksperimentalno delavnico, s pomočjo razvitih softverskih programov, ki so prilagojeni interaktivnim virtualnim očalom Oculus Go, Rift in Quest ter omogočajo virtualno izkušnjo in 3D modulacijo. Osnovnošolcem so bili na delavnicah predstavljeni različni deficitarni poklici in poklici prihodnosti na zanimiv, interaktiven ter praktičen način, kjer so lahko preizkusili svoje veščine. Izvedba delavnice “Job Avatar” nas je vse pustila zelo navdušene.

 

Učenci OŠ Ljubo Šercer, OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica, OŠ Ob Rižni, OŠ Stara Cerkev in OŠ Zbora odposlancev so na delavnici “Z branjem do spoznavanja poklicev” prebrali kratko zgodbo in spoznali življenjsko zgodbo glavnega lika ter pot do njegovega uspeha. Po prebrani zgodbi so se pogovarjali o različnih poklicih in katera so tista znanja in spretnosti, ki so potrebna za uspešno opravljanje posameznega poklica.

Tekmovali so tudi v poklicnem kvizu, v katerem so urili svoje sposobnosti natančnega branja, sledenju navodil, logičnem razmišljanju in timskem delu. Za konec so uporabili nekaj domišljije in si naredili svojo doktorsko kapo z imenom po želji posameznika.

 

V uvodnem predavanju delavnice Igriva arhitektura “Se spoznavam in poklicno raziskujem” na OŠ Ljubo Šercer, OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok in OŠ Ob Rinži so učenci spoznali značilnosti lesa, kaj lahko iz lesa izdelamo, kako pomembna so drevesa za naš planet in kako se moramo vsi truditi, da drevesa čim bolje varujemo. Govorili so o tem, zakaj je les trajnostni material, in spoznavali poklice, ki se ukvarjajo z obdelavo lesa. Ogledali so si različne izdelke iz lesa ‒ od majhnih izdelkov do lesenih stolpnic, kasneje pa so znanje utrdili v treh različnih delavnicah.

Pri skupinski delavnici Lesni detektiv so raziskovali svet dreves in lesa, postali drevesni detektivi in raziskali drevesa v okolici šole. Ugotavljali njegovo barvo, gostoto, teksture in se poučili o njegovi uporabnosti. S preskusom so spoznali tudi, kateri les plava na vodi in kateri se potopi.

Delavnica Lesene stolpnice je navdušila, saj so s sistemom lesenih plošč različnih velikosti gradili stolpnice in ob tem spoznavali, kakšne so statične značilnosti stavb. Tekmovali so tudi v tem, katera skupina zgradi višjo stolpnico.