Mentor: Boštjan Colnar, dip. inž. računalništva in informatike

rac.pismenost_3

rac.pismenost_1