Neformalni izobraževalni programi za brezposelne 2018

­

Pod vodstvom organizacije Cene Štupar – CILJ smo se prijavili na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in uspešno pridobili sredstva za izvedbo treh jezikovnih tečajev in treh tečajev računalništva znotraj projekta NEFORMALNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI ZA BREZPOSELNE 2018.

Cilj projekta je vključitev brezposelnih oseb, z namenom izboljšanja zaposlitvenih možnosti, odpravljanja ovir pri iskanju zaposlitve, pridobivanja dodatnih znanj, veščin, spretnosti in izkušenj.

Namen projekta je brezposelne osebe aktivirati in motivirati za reševanje lastne situacije brezposelnosti.

Ciljna skupina so brezposelni, ki so prijavljeni na ZRSZ Območne službe Ljubljana in potrebujejo dodatna izobraževanja zaradi potreb na trgu dela in večje zaposljivosti.

Na Ljudski univerzi Kočevje bomo v obdobju izvajanja projekta 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018 izvedli naslednje programe::

  • TEČAJ ANGLEŠČINE – začetni in nadaljevalni (60 ur)
  • TEČAJ NEMŠČINE – začetni in nadaljevalni (60 ur)
  • PRTIPRAVE NA PREVERJANJE ZNANJA IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA PRI DRŽAVNI IZPITNI KOMISIJI (30 UR)
  • EXCEL – osnovni in nadaljevalni (30 ur)
  • WORD – nadaljevalni (30 ur)
  • RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE – tečaj za začetnike (60 ur)

Vsi zainteresirani se lahko prijavite pri svoji svetovalki na Uradu za delo.

Udeležba v omenjenih programih je za udeležence brezplačna. Sredstva zagotovljena s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport znotraj ukrepa 3311-11-0084 Izobraževanje zaposlenih – izvajalci, na proračunski postavki 578010 – izobraževanje brezposelnih, konto 4133 (tekoči transferji v javne zavode).

logo_MIZS   logo_EUESS

Novice

K sodelovanju vabimo zunanje strokovne sodelavce – RAZPIS ZA UČITELJE IN DRUGE STROKOVNE SODELAVCE 2019/20

Objavil |24. 8. 2019|

Ljudska univerza Kočevje vabi k sodelovanju zunanje strokovne sodelavce za poučevanje v izobraževalnih programih za izobraževanje odraslih v šolskem letu 2019/20, in sicer:

v programu OSNOVNE ŠOLE ZA ODRASLE (program opismenjevanja, program od 5. do

RAZPIS ZA VPIS ODRASLIH V JAVNO VELJAVNE IN NEFORMALNE PROGRAME IZOBRAŽEVANJA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

Objavil |22. 8. 2018|

Ljudska univerza Kočevje objavlja Razpis za vpis odraslih v  javno veljavne in neformalne programe izobraževanja v šolskem letu 2018/19.

Javnoveljavni izobraževalni programi za pridobitev izobrazbe:

Osnovna šola za odrasle
Bolničar- negovalec (SPI)
Gastronomske in hotelske storitve (SPI)

Informacije

K sodelovanju vabimo zunanje strokovne sodelavce – RAZPIS ZA UČITELJE IN DRUGE STROKOVNE SODELAVCE 2018/19

Objavil |2. 8. 2018|

Ljudska univerza Kočevje vabi k sodelovanju zunanje strokovne sodelavce za poučevanje v izobraževalnih programih za izobraževanje odraslih v šolskem letu 2018/19, in sicer:

v programu OSNOVNE ŠOLE ZA ODRASLE (program opismenjevanja, program od 5. do

Uspešno v nove poklicne izzive

Objavil |22. 5. 2018|

Maj je mesec ljubezni, pomladi in tudi novih začetkov. Na Ljudski univerzi Kočevje pa v oziru na slednje ravno nasprotno. Je mesec v znamenju uspešnih zaključkov jezikovnih in računalniških tečajev, ki so potekali znotraj projekta

Jezikovna znanja za boljšo konkurenčnost na trgu dela

Objavil |16. 3. 2018|

Tudi letos smo se na Ljudski univerzi Kočevje odločili sodelovati pri izvedbi jezikovnih in računalniških programov znotraj projekta Neformalni izobraževalni programi za brezposelne 2018. Pod vodstvom organizacije Cene Štupar – CILJ smo se prijavili na

INFORMACIJE

Sonja Hribar
tel: +386 (0)1 89 38 274, +386 (0)51 414 706
mail: sonja.hribar@lu-kocevje.si

KOORDINATOR PROJEKTA

OSTALI PARTNERJI V KONZORCIJU