Neformalni izobraževalni programi za brezposelne 2017

Ljudska univerza Kočevje je bila skupaj z vodilnim partnerjem Cene Štupar – Cilj in ostalimi partnerji (BIC Ljubljana, Agora, Microteam, CDI Univerzum) uspešna na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in tako pridobila sredstva za izvedbo brezplačnih jezikovnih in računalniških programov ter programa priprav na strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka.

Namen programov je povečati vključenost brezposelnih v vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. V programe se lahko vključijo brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in jih pristojna območna služba napoti na izobraževanje po programih. Obdobje trajanja projekta je od aprila do oktobra 2017.

V obdobju od aprila do avgusta smo izvedli 5 programov: osvežitveni tečaj angleščine na ravni A2, začetni tečaj nemščine na ravni A1, osnovni tečaj Excel, javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle in priprave na strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka.

Od septembra do oktobra 2017 načrtujemo izvedbo še 5 programov: 2 jezikovna programa ter 3 računalniške programe.

Zapisala: Sonja Hribar

Neformalni izobraževalni programi za brezposelne 2017

Neformalni izobraževalni programi za brezposelne 2017

Posted in Aktualno.