Naravoslovni dnevi na Orlovo učno pot popeljali preko 300 učencev osnovnih šol

V mesecu juniju smo v okviru projektne akcije E. 3. 5 v Kočevski Reki izvedli še dva naravoslovna dneva za učence osnovnih šol.  12. in 13. junija so prvošolci Osnovne šole Zbora odposlancev iz Kočevja spoznavali tarčne vrste projekta.

Na Orlovi poti ob Reškem jezeru so se seznanili z orlom belorepcem, njegovim življenjskim prostorom in načinom življenja, v Orlovi sobi pa so podrobno spoznali še ostale tarčne vrste projekta.Promocijski film LIFE Kočevsko je mlade učence navdušil, tako da smo ob lesenih maketah lahko brez težav skupaj ponovili kakšne so značilnosti triprstega in belohrbtega detla, divjega petelina, gozdnega jereba in človeške ribice.

V aprilu, maju in juniju je Orlovo pot in Orlovo sobo v spremstvu učiteljev obiskalo skupaj 344 učencev vseh starosti.

Za sodelovanje in zaupanje se iskreno zahvaljujemo OŠ Ljubo Šercer, OŠ Ob Rinži, OŠ Prevole, POŠ Livold, POŠ Kočevska Reka, OŠ Stara Cerkev, OŠ Fara in OŠ Zbora Odposlancev.

Novico pripravili zaposleni na LUK.

Foto: arhiv LUK

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.