Namen projekta Odprimo vrata podeželju

S praktičnimi delavnicami želimo pri mladih spodbuditi zanimanje za ohranjanje kulturnega izročila in stare obrti ter eko-kmetijstva, kar lahko spodbudi podjetništvo in pripomore k diverzifikaciji podeželskega gospodarstva in posledično k izboljšanju kakovosti življenja mladih na podeželju.

Z izobraževanjem mladih projekt prispeva k vzdrževanju kulturne krajine, ohranitvi kulturne dediščine in domače obrti ter dvigu ozaveščenosti o pomenu ekološke hrane, razvoju zbirk naravne in kulturne dediščine.

Ciljna skupina so mladi – osnovnošolci iz podeželja in urbanega okolja ter otroci s posebnimi potrebami;  starejša generacija žensk s podeželja – izobraževanje in delo z mladimi, medgeneracijsko sodelovanje in prenos znanj o tradicionalnem nastajanju izdelkov in ohranjanju domače obrti, ekološki pridelavi hrane; spodbujanje podjetništva.
 
Na 4 partnerskih OŠ v Kočevju, Ribnici in Loškem Potoku potekajo v šolskem letu 2013/14 različne delavnice, ki mlade spodbujajo k pridobitvi praktičnih znanj za izvajanje dejavnosti na podeželju.  Projekt prispeva k razvoju zbirk naravne in kulturne dediščine v etno kotičkih po šolah. Na šolah bodo nastali štirje urejeni etno kotički z razstavljenimi tradicionalnimi izdelki domače obrti. Temeljni namen projekta je osveščanje in izobraževanje mladih iz podeželja, mladih iz urbanega okolja in otrok s posebnimi potrebami  o tradicionalnem nastajanju izdelkov domače obrti in pomenu ekološke pridelave hrane iz podeželja, izobraževanje mladih o trženju, promociji in podjetništvu nastalih tradicionalnih izdelkov, ter medgeneracijsko sodelovanje ranljivih skupin- mladih, starejših, žensk.Namen projekta Odprimo vrata podeželju

Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor