Naj vaše znanje postane vidno

Ob podpori svetovalke v Svetovalnem središču Pokolpje, lahko preverite, na kakšni stopnji je vaše poznavanje računalniškega znanja. Predvsem lahko spoznate, kje so vaša močna področja in kje lahko vaše znanje nadgradite.

Kako?

Izpolnite e-Vprašalnik za vrednotenje digitalne kompetence, ki ga je pripravil Andragoški center Slovenije in s pomočjo katerega lahko to enostavno ugotovite.

Na osnovi samoevalvacije, vam svetovalka pripravi mnenje o doseganju stopnje digitalne kompetence. Mnenje lahko uporabite kot verodostojni dokument na različnih področjih: pri formalnem in neformalnem izobraževanju in na delovnem mestu.

Vprašalnik vključuje vsebine o rabi IKT na petih ključnih področjih: obdelava informacij, komunikacija, ustvarjanje vsebin, varnost in reševanje problemov.

In kako preverite vašo digitalno kompetenco? Zelo enostavno:

  • na e-naslov maja.rupnik@lu-kocevje ali melita.orazem@lu-kocevje.si sporočite vaš interes za vrednotenje digitalne kompetence
  • pošljemo vam povezavo do e-Vprašalnika, ki ga iskreno izpolnite
  • po zaključku reševanja vam pripravimo pisno ali ustno mnenje o obvladovanju digitalne kompetence, s predlogi za nadgradnjo in vključitev v računalniško usposabljanje.

Odrasli pogosto menimo, da štejejo le formalno pridobljena znanja. Neformalnemu in priložnostno pridobljenemu znanju ne pripisujemo posebne veljave, pa vendar ga vsi skozi življenje v različnih okoliščinah in na različne načine pridobivamo, osvežujemo in razvijamo. Prav je, da mu damo veljavo in ga naredimo vidnega, kar je glavni cilj postopkov ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in veščin.

ZAKAJ VREDNOTENJE?

Pridobitev ali dokončanje izobrazbe
Dokončate lahko prekinjeno izobraževanje,
spremenite smer, nadaljujete izobraževanje ali
pridobite NPK-nacionalno poklicno kvalifikacijo.

Za razvoj poklicne kariere
Prepoznavanje svojega potenciala, načrtovanje in
izgradnja kariere, večja zaposljivost ter mobilnost in
fleksibilnost na trgu dela.

Raziskovanje zgolj zase
Premislek o tem kaj ste že dosegli in kaj si še želite,
lažje sprejemanje odločitev na vseh življenjskih
področjih.

Vabimo vas, da preverite vašo digitalno kompetenco, saj boste na njeni podlagi ugotovili, vaše močne in šibke točke. Mi pa vam svetujemo, kako šibke točke nadgraditi. Da boste uspešni!

Zapisala: Maja Rupnik, svetovalka v Svetovalnem središču Pokolpje

Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad in je za uporabnike brezplačen.

Posted in Aktualno, Svetovalno središče Pokolpje.