Načrtujemo odstranitev 55 m3 odpadkov iz jame Schaffeichloch pri Koprivniku

V okviru akcije C1- Izboljšanje habitata človeške ribice in habitatnega tipa jame, ki niso odprte za javnosti, bo 2. in 3. aprila potekalo čiščenje kraške jame Schaffeichloch ali Škalove jame v bližini Koprivnika. Glede na trenutno razpoložljive podatke in ocene pričakujemo, da bo iz jame odstranjeno okoli 55 m3 odpadkov z možnostjo odstopanja do ± 10 m3. Od tega je okvirno 22 m3drobnih komunalnih odpadkov, 11 m3 večjih gospodinjskih aparatov, 11 m3 ostankov vozil in traktorskih gum, 6 m3gradbenih odpadkov ter do 5 m3mrhovine oz. živalskih odpadkov v vrečah. Dejanske količine odstranjenih odpadkov bodo izmerjene naknadno ob sprejemu v zbirni center.

Čiščenje bodo izvajali predstavniki Jamarskega kluba Novo mesto, ki so v preteklem letu uspešno izvedli medijsko zelo odmevno sanacijo jame Mišnica pri vasi Vrbovec pri Dobrniču, ki zaradi zamašitve z odpadki ni več požirala meteornih voda ob večjih in dolgotrajnih nalivih.

Tehnična zahtevnost čiščenja je ocenjena na stopnjo 5, ker gre v tem primeru za stopnjasto brezno, v katerem se odpadki nahajajo na dveh ločenih nivojih in sicer na dnu vhodnega brezna ter nadalje še v notranjem breznu. Dostop do odpadkov je mogoč samo z uporabo vrvne tehnike. Predviden je motoriziran izvlek in sicer s pomočjo kamiona z dvigalno roko.

V Projektu čiščenja, ki ga je izdelal dr. Mitja Prelovšek iz Inštituta za raziskovanje Krasa, so poleg podrobnejših podatkov o vrstah odpadkov ter načinu iznosa, ločevanja in njihovega deponiranja predvideni tudi ukrepi v primeru nepredvidljivih dogodkov (ubojna sredstva, življenjsko/zdravstveno nevarni odpadki, človeški posmrtni ostanki. Podrobno so opredeljene in ocenjene tudi splošne in specifične nevarnosti, ki jim bodo izpostavljeni izvajalci ob spustu v notranjost brezna.

 

Posted in Aktualno.