Načini in prednosti izobraževanja pri nas

Izobraževanje pri nas poteka v obliki organiziranih predavanj. Potekajo po oddelkih do štirikrat na teden v popoldanskem ali večernem času.

Predavanja so organizirana po predmetniku in potekajo istočasno iz dveh različnih predmetov. Po zaključku predavanj se opravlja izpit. V kolikor se določenega izpitnega termina ne morete udeležiti ali ste neuspešni, imate možnost opravljanja preizkusa znanja vsak mesec, in sicer v izpitnem roku, ki ga ima določenega posamezni predavatelj (mesečna preglednica izpitnih rokov). Prijava na izpit je obvezna, izpolnite jo najkasneje 5 dni pred izpitnim rokom. Ustrezno gradivo pri posameznem predmetu je predpisano in ga predavatelj udeležencem predstavi ob začetku predavanj.

Udeleženec izobraževanja odraslih nižjih letnikov naše ustanove lahko še dve leti po prenehanju veljavnosti pogodbe o izobraževanju, obnavlja status udeleženca izobraževanja odraslih, brez plačila šolnine s podpisom pogodbe o evidenčno-statusnem vpisu, s pravico opravljanja izpitov in prisotnosti na želenih predavanjih.

Evidenčno-statusni vpis omogoča opravljanje izpitov brez predavanj s pomočjo svetovanja in spremljanja profesorja. Udeleženci se na izpite pripravljajo samostojno s pomočjo gradiv in konzultacij.

Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor