Mreža za preprečevanje zgodnjih porok

Ljudska univerza Kočevje je v januarju 2016 kot pridružen partner pričela z izvajanjem projekta Early Marriage Prevention Network. Cilj projekta je spodbujati povezovanje med institucijami, ki skrbijo za zaščito otrok, med inštitucijami zdravstvenega in izobraževalnega sistema ter pravosodjem in policijo. Skozi sodelovanje želimo uskladiti njihove dejavnosti povezane z aktivnostmi za zmanjševanje zgodnjih porok v romskih skupnostih, skladno s pristopom, ki je usmerjen v otroka. Do sedaj smo pripravili poročilo oziroma analizo stanja v Sloveniji v zvezi z zgodnjimi porokami, ki se nanaša na zakonodajo, smernice za delovanje, delovne prakse dobrega medinstitucionalnega sodelovanja. V polnem zamahu poteka tudi priprava na delavnice za otroke, potrjeni so dogovori za usposabljanje za otroke. Ozaveščali bomo skupno 120 otrok in jim posredovali znanja, ki jim bodo v pomoč pri zaščitili pred vključevanjem v zgodnje poroke. Potekajo pa tudi priprave na izvajanje delavnic za strokovno javnost. V usposabljanje o zgodnjih porokah bomo vključili različne strokovnjake, kot so socialni delavci, učitelji, zdravstveni delavci, predstavniki pravosodja in policije. Osveščali jih bomo o učinkih zgodnjih porok na razvoj otroka in jih seznanjali z mehanizmi za interakcijo, ki bodo temeljili na pristopu, ki je usmerjen v otroka /CCA/. V namene diseminacije projekta smo pripravili tudi promocijsko brošuro z opisom in cilji projekta, projekte aktivnosti pa smo na kratko predstavili tudi na lokalnem radiu.

Logo_EMPN

Posted in Aktualno, Zgodnje poroke - kultura ali zloraba?.