mens sana in corpore sano

Redno gibanje je izrednega pomena, ko govorimo o otrocih in mladostnikih, saj vpliva na celostni razvoj otroka. Redno in zadostno gibanje ima vrsto pozitivnih učinkov na telesni in psihični razvoj mladostnikov (razvoj in zdravje kosti, sklepov, mišic, motorične sposobnosti). Raziskave so pokazale, da si otroci, ki so gibalno aktivni, prej in lažje zapomnijo novo snov, imajo boljšo sposobnost koncentracije in tako lažje sledijo pri pouku. Kot pa vemo vsi iz lastnih izkušenj, redno gibanje pozitivno vpliva na naše splošno počutje, krepi imunski sistem in izboljšuje spanec. Če pa rednemu gibanju dodamo še ustrezno uravnoteženo prehrano, varujemo naše otroke pred civilizacijskima boleznima, prekomerno telesno težo in debelostjo.

Kot nam naslov objave pomenljivo pove zdrav duh v zdravem telesu, smo v tekočem šolskem letu smo pričeli z uvajanjem 5-minutnega gibalnega odmora na vseh petih partnerskih osnovnih šolah. Na treh osnovnih šolah na Kočevskem, OŠ Zbora odposlancev, OŠ Ob Rinži in OŠ Stara Cerkev izvaja uvajanje gibalnega odmora Julija Valentič, na OŠ Dr. Ivan Prijatelj Sodražica pa Katarina Arko.

Uvajanje gibalnega odmora poteka med urami športne vzgoje, med jutranjim varstvom, v nižji triadi med urami sprostitvenih dejavnosti ter v oddelkih podaljšanega bivanja med prostočasnimi dejavnostmi. Učenci izvajajo komplekse vaj, ki so prirejene na ta način, da korigirajo sedeči način življenja, namen je, da bi se jih izvajalo vsakodnevno, zato je tudi Julija Valentič pripravila za vse šole nabor gimnastičnih vaj za vsako triado posebej, ki se jih lahko izvaja v telovadnici, na prostem ali v razredu. Vaje so ogrevalne, raztezne, sprostitvene in vmes je tudi nekaj vaj za moč. Vaje so učencem in učiteljem nenehno na razpolago, visijo na oglasnih dekah v razredih, opisan je potek posamezne vaje in vsaka vaja je opremljena s fotografijo. Tako lahko učenci in učitelji kadarkoli izvajajo gibalni odmor, tudi po zaključku projekta. Vse vaje so tudi primerne za prenos iz nižje v višjo triado in obratno.

Za potrebe tehniških dni na omenjenih osnovnih šolah je naša zunanja sodelavka Julija Valentič pripravila tudi plesno koreografijo, ki jo lahko na šolah uporabljajo za razgibavanje mlajših otrok.

Odziv učencev na gibalni odmor je zelo dober, vsi radi telovadijo, všeč jim je da pride nekdo od zunaj, da učna ura poteka drugače ter da izvejo nekaj novega ali pa jim je enaka snov podana na drugačen način.

Iz prakse smo ugotovili, da se lahko gibalni odmor izvaja na šolah pred pričetkom pouka, takoj na začetku glavnega odmora, med razrednimi urami, kadar obravnavajo kakšno snov o zdravem načinu življenja pri katerem koli predmetu, vedno pa v oddelkih OPB.

Velika želja je, da bi se projektna aktivnost gibalni odmor ohranila v takšnem obsegu kot se je izvajala sedaj z zunanjim sodelavcem. Nekaj ur smo namenili tudi izobraževanju učiteljev, ki niso športni pedagogi. Za nadaljevanje aktivnosti po šolah v tem obsegu je veliko na samoiniciativi učiteljev in na njihovi motiviranosti za nadaljevanje in seveda v pozitivni spodbudi staršev.

Več o projektu in uvajanju gibalnega odmora si lahko preberete na spletni strani projekta Zdravko.

http://zdravko-luk.si/category/novice/fizicni-odmor/

Uvajanje gibalnega odmora

Uvajanje gibalnega odmora

Uvajanje gibalnega odmora

Uvajanje gibalnega odmora

Uvajanje gibalnega odmora

Uvajanje gibalnega odmora

Uvajanje gibalnega odmora

Uvajanje gibalnega odmora

IMG_5861 IMG_6209

 

Posted in Aktualno, Zdravko.