LU Kočevje vabi k sodelovanju v šolskem letu 2016/17

Ljudska univerza Kočevje vabi k sodelovanju zunanje strokovne sodelavce za poučevanje v izobraževalnih programih za izobraževanje odraslih v šolskem letu 2016/17, in sicer:

 • v programu OSNOVNE ŠOLE ZA ODRASLE (program opismenjevanja, program od 5. do 9. razreda OŠ za odrasle);
 • v programu PREDŠOLSKA VZGOJA (PTI);
 • v programih UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE, CENTER MEDGENERACIJSKEGA UČENJA in programih OŽIVLJANJA PODEŽELJA;
 • v programih izobraževanja s področja:
            RAČUNALNIŠTVA in RAČUNALNIŠKE IN DIGITALNE PISMENOSTI,
            TUJIH JEZIKOV (angleščina, nemščina, italijanščina, španščina),
            ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA,
            KOMUNIKACIJE NA DELOVNEM MESTU,
            LOKALNE SAMOOSKRBE,
            KULTURNE DEDIŠČINE;
 • v javnoveljavnih programih kot učitelj USPOSABLJANJA ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST- IZZIVI PODEŽELJA in BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ.

 

Vloge za sodelovanje z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev (visokošolska  ali univerzitetna izobrazba ustrezne smeri, pedagoško – andragoška izobrazba, strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju – velja za javnoveljavne oblike) pošljite na naslov: LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE, Trg Zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje.

Rok za oddajo ponudb: do 10.9.2016 oz. do termina izvedbe posameznega programa.

 

Posted in Aktualno, Pridobitev izobrazbe.