OBRAZEC ZA SAMOPREVERJANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA za izobraževalni program LOGISTIČNI TEHNIK, SSI:
Modul – AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIZACIJA
Modul – LOGISTIKA POTNIŠKIH TOKOV
Modul – LOGISTIKA TOVORNIH TOKOV
Modul – MEDNARODNA BLAGOVNA MENJAVA
Modul – PODJETNIŠTVO IN GOSPODARSKO POSLOVANJE
Modul – SREDSTVA MEHANIZACIJE
Modul – TEHNOLOGIJA BLAGOVNIH TOKOV
Modul – TEHNOLOGIJA KOMUNICIRANJA
Modul – TRANSPORTNA SREDSTVA

OBRAZEC ZA POTRJEVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA za izobraževalni program LOGISTIČNI TEHNIK, SSI:
Modul – AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIZACIJA
Modul – LOGISTIKA POTNIŠKIH TOKOV
Modul – LOGISTIKA TOVORNIH TOKOV
Modul – MEDNARODNA BLAGOVNA MENJAVA
Modul – PODJETNIŠTVO IN GOSPODARSKO POSLOVANJE
Modul – SREDSTVA MEHANIZACIJE
Modul – TEHNOLOGIJA BLAGOVNIH TOKOV
Modul – TEHNOLOGIJA KOMUNICIRANJA
Modul – TRANSPORTNA SREDSTVA