Danes je na ljudski univerzi v okviru Večnamenskega romskega centra potekalo srečanje različnih institucij, kjer smo se predstavniki LU Kočevje, Komunale Kočevje, CSD Kočevje, Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter Občine vključno s podžupanom Gregorjem Koširjem dogovarjali o poteku in obveščanju prebivalcev romskih naselij glede sprememb odvažanja komunalnih odpadkov. S skupnimi močmi  💪si prizadevamo ozavestiti tamkajšnje prebivalce o pomenu čistega okolja ter pomembnosti pravilnega sortiranja odpadkov in posledično doseči boljšo kvaliteto življenja🌍🙂.