Ljudje smo tisti, ki bomo ohranili belorepca v Kočevski Reki

Načrtovani naravovarstveni ukrepi za izboljšanje življenjskega prostora (habitata) in populacije orla belorepca v Kočevski Reki bodo pomembno prispevali k izboljšanju razmer za to vrsto. A brez ljudi dolgoročno težko računamo na ohranitev te vrste. Ljudje so tisti, ki morajo ozavestiti fenomen orla belorepca v Kočevski Reki, ga sprejeti kot svojega »junaka« ter z novimi znanji skrbeti za ohranitev opisane vrste.

Z namenom prenosa znanja na krajane širše okolice Kočevske Reke ter predstavitvijo naravovarstvenih ukrepov, ki jih v sklopu projekta načrtujemo (deloma na terenu že poteka njihova realizacija) umestiti v njegov habitat v širši okolici Reškega jezera smo vrsto predstavili v ponedeljek, 19. decembra 2016, širši javnosti v lokalnem okolju – v Kočevski Reki.

Projektni film, ciljne vrste projekta ter belorepca smo s pomočjo izdelanih lesenih maket, predstavili učencem 1. -4. razreda Osnovne šole ob Rinži, podružnice Kočevska Reka. Med 10. in 11.00 uro smo v središču Kočevske Reke pripravili predstavitev za krajane; le to smo ponovili tudi popoldne, med 17.00 in 18.00 uro. Odziv krajanov je bil pričakovan; predstavitev so poleg predstavnikov partnerjev v projektu, spremljali tako krajani kot gozdarji in lovci, ki so vsekakor pomembni deležniki v tem prostoru.

Ozaveščanje in delo z javnostmi je za ohranjanje živalskih vrst, v tem primeru orla belorepca, zelo pomembno, zato bomo s tovrstnimi aktivnostmi nadaljevali tudi v prihodnje.

Novico pripravili sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije, OE Kočevje

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.