Likovni in literarni natečaj “Medvedje dogodivščine”

Ljudska univerza Kočevje v sodelovanju s projektnimi partnerji Zavod za gozdove Slovenije (OE Kočevje), Nacionalnim parkom Risnjak (HR) in Javno ustanovo Priroda (HR), za osnovnošolce iz Kočevja, Fare in hrvaškega Gorskega Kotarja razpisuje

LIKOVNI IN LITERARNI NATEČAJ Z NASLOVOM
»MEDVEDJE DOGODIVŠČINE«.

Natečaj je ena od aktivnosti v okviru IPA projekta Skupaj ohranjajmo življenje in bogastvo narave za prihodnje rodove, z akronimom Sožitje (OP IPA SI-HR 2007-2013).

Eden od ciljev projekta Sožitje je spremeniti delno negativen odnos človeka do medveda ter osvestiti lokalno prebivalstvo v smislu strpnosti in uspešnega sožitja s to veliko zverjo na obmejnem delu ob reki Kolpi.

Pravi odnos lokalnega prebivalstva do medvedov je ena od osnov, kako doseči mirno sobivanje in eden od ključnih pogojev za dolgoročno ohranitev medvedov v Sloveniji in na Hrvaškem.

Z natečajem, torej preko likovnih in literarnih del, želimo dobiti vpogled, kakšen je odnos osnovnošolcev do medveda, koliko so seznanjeni z načinom življenja medvedov, z ustreznim obnašanjem v gozdu in gozdnem prostoru, kjer obstaja možnost srečanja z medvedi, s pravilnim ravnanjem z odpadki, ki so velikokrat razlog, da se medved približa človekovim bivališčem ter osvetliti odnos do morebitne škode, katero povzroča medved lokalnemu prebivalstvu (domačim živalim, v sadovnjakih, v čebeljih panjih…). Spodbuditi želimo tudi otrokov neskončen svet domišljije. Vsak otrok ima v svojem realnem svetu in svetu domišljije verjetno vtkana lastna doživetja, izkušnje staršev, starih staršev in drugih bližnjih odraslih, glede na naše geografsko področje so vsekakor povezani s skrivnostnim svetom gozda in njegovih prebivalcev.

Upamo, da bo medved, o katerem od nekdaj krožijo razne zgodbe in legende, našim osnovnošolcem dober navdih in verjamemo, da bodo z veseljem s pomočjo peresa, svinčnika, čopiča ali drugega pripomočka, pričarali zanimiva, edinstvena dela.

Likovni del natečaja
Izdelati je potrebno likovno delo na dano temo, pri čemer se lahko uporabijo različne tehnike, po izboru natečajnika (barvice, akvarel, tempera, oglje, kolaž…).

Literarni del natečaja
Napisati je potrebno kratko zgodbo, esej, pesem ali sestavek na dano temo, do 2.500 znakov (s presledki) oziroma do 25 vrstic (brez naslova; 1,5 razmika med vrsticami), pisava Times New Roman, velikost pisave 12; pesem je lahko napisana v dveh stolpcih.

Strokovna komisija bo izbrala najboljša dela v 4 kategorijah:

  • likovna dela učencev razredne stopnje (od 1. do 5. razreda),
  • literarna dela učencev razredne stopnje (od 1. do 5. razreda ),
  • likovna dela učencev predmetne stopnje (od 6. do 9. razreda),
  • literarna dela učencev predmetne stopnje (od 6. do 9. razreda).

Vse prispele izdelke bodo v času od 15. maja do 19. junija 2012 ocenile strokovne komisije in določile najboljše, ki jih bomo objavili v obliki dvojezične knjižice ter koledarja. Izbrana dela bodo razstavljena tudi na razstavi, ki bo potovala od Kočevja, pa vse do Reke na Hrvaškem. Avtorji objavljenih likovnih in literarnih del ter njihovi mentorji bodo v oktobru 2012 povabljeni na posebno prireditev, v sklopu katere bomo izvedli promocijo brošure in koledarja ter razstavo likovnih del, prejeli pa bodo praktične nagrade.

Posted in Aktualno, IPA ROK 4.

Dodaj odgovor