Gradiva, ki so bila predstavljena na Letnem posvetu izobraževanju odraslih 2010 v Mariboru od 30. novembra 2010 do 1. decembra 2010:

1. Predstavitev projekta UNIP – Jožica Pečnik

2. Izvedbeni kurikul – uvod – Patricija Pavlič

3. Izvedbeni kurikul za SSI PRT 2010 – Patricija Pavlič

4. Izvedbeni načrt – LDN 2010 – Patricija Pavlič

5. Letna učna priprava – primer dobre prakse – LU Kočevje

6. Priloga k letnim učnim pripravam – LU Kočevje

7. Odprta vprašanja in zaključki v skupini C