LAS ROMSKA KULTURA ZAME IN ZATE


Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-two-third.php on line 42

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-two-third.php on line 43

Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-two-third.php on line 55

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-two-third.php on line 59

Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-third.php on line 42

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-third.php on line 43

Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-third.php on line 55

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-third.php on line 59

Notice: Undefined index: separator_border_size in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 34

Notice: Undefined index: separator_circle in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 36

Notice: Undefined index: sep_color in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 38

Notice: Undefined index: separator_border_size in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 34

Notice: Undefined index: separator_circle in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 36

Notice: Undefined index: sep_color in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 38

Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-full.php on line 42

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-full.php on line 43

Notice: Undefined index: col_top_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-full.php on line 55

Notice: Undefined index: col_bottom_margin in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-one-full.php on line 59

Notice: Undefined index: separator_border_size in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 34

Notice: Undefined index: separator_circle in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 36

Notice: Undefined index: sep_color in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-separator.php on line 38

Romska kultura zame in zate je projekt, kjer Ljudska univerza Kočevje kot partner v projektu izvaja vsebinske aktivnosti in povezuje romsko populacijo z večinskim prebivalstvom v okolju. Vodilni partner v projektu je Občina Kočevje.

Cilji operacije: Cilj projekta je osveščati romsko populacijo o pomenu vključevanja v širšo lokalno skupnost z ohranjanjem lastne kulture, hkrati pa s spoznavanjem kulture Romske skupnosti na območju LAS premagovati predsodke in stereotipe ter zvišati razumevanje romske kulture, ki pogojujejo njihovo vedenje, pri večinskem prebivalstvu. Slednjemu bo namenjena tudi večja prireditev ob dnevu Romov aprila 2021. Z izvajanjem delavnic plesa in športa bi Rome podučili o pomenu gibanja in zdrave prehrane. V Romskih naseljih se pojavlja tudi težava z odpadki, predvsem zbiranjem in ločevanjem, zato se bodo v dva Romska naselja namestili kontejnerji za ločeno zbiranje odpadkov.

Aktivnosti projekta: V okviru projekta se izvajajo tečaji šivanja za romske ženske, plesni tečaji za mlajše in nekoliko starejše Rominje, produkt obeh dejavnosti pa bo organizirana prireditev na odru mestne ploščadi. Za moško populacijo Romov organiziramo treninge skupinskega športa in predavanja o zdravem načinu življenja. Z delavnicami o nenasilni komunikaciji in mediaciji med Romi in večinskim prebivalstvom se prispeva k premagovanju stereotipov in konfliktnih situacij.

Pričakovani rezultati operacije:

  • Izvedeni osnovni in napredni tečaj šivanja,
  • delavnice plesa,
  • športni treningi za romsko populacijo in predavanja o zdravem načinu življenja,
  • delavnice o nenasilni komunikaciji in mediaciji med Romi in večinskim prebivalstvom,
  • izvedeni 2 večji prireditvi s predstavitvijo romske kulture in glasbe
  • prispevki na TV Kočevje.

Ciljne skupine:

  • Romska populacija (predvsem ženske in mlajši moški),
  • Lokalno prebivalstvo

Trajanje operacije: september 2020 do oktober 2022

Vrednost projekta: Celotna vrednost projekta znaša 110.158 evrov, od tega je s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja sofinancirano 78.727,13 evrov.

Način sofinanciranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Povezave:
Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe: http://las-ppd.si/

LOGO

INFORMACIJE

Andreja Vlašič Bižal
tel: +386 (0)51 433 565
mail: andreja.vlasic.bizal@lu-kocevje.si

PARTNERJI

Novice


Notice: Undefined index: disable_date_rich_snippet_pages in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-blog.php on line 684

Okusi Evrope

Objavil |27. 10. 2022|

S tem dogodkom se je tudi uradno zaključil projekt Romska kultura zame in zate, ki je več kot eno leto združeval Rome na Kočevskem.

Okusi Evrope


Notice: Undefined index: disable_date_rich_snippet_pages in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-blog.php on line 684

Romska kultura zame in zate

Objavil |13. 10. 2022|

Skrbijo predvsem podatki, da le majhen delež romskih otrok na Dolenjskem zaključi osnovnošolsko izobraževanje. Več v video prispevku spodaj.


Notice: Undefined index: disable_date_rich_snippet_pages in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-blog.php on line 684

Svetovni dan Romov

Objavil |19. 4. 2022|

Ob Svetovnemu dnevu Romov so se mladi Romi iz Kočevja na prireditvi obiskovalcem predstavili z literarnimi, glasbenimi in plesnimi točkami.


Notice: Undefined index: disable_date_rich_snippet_pages in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-blog.php on line 684

Nenasilna komunikacija skozi oči Andreja Pešca

Objavil |19. 4. 2022|

Kako izraziti svoje želje, čustva, potrebe ter mnenja tako, da se sami v celoti izrazimo, a se obenem sogovornik čuti sprejetega, slišanega, predvsem pa varnega?

O tem nam je predaval Andrej Pešec. Predavatelj je med


Notice: Undefined index: disable_date_rich_snippet_pages in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-blog.php on line 684

Natančen opis ciljev, vsebin in pričakovanih rezultatov projekta UVRVI II

Objavil |22. 8. 2013|

Nosilec konzorcija – prijavitelj: Ljudska univerza Kočevje:

priprava in vodenje projekta (vsebinsko in finančno: delo konzorcijskih partnerjev bomo usklajevali na rednih četrtletnih sestankih vseh partnerjev o izvajanju aktivnosti projekta, kjer bomo pregledali načrtovane in


Notice: Undefined index: disable_date_rich_snippet_pages in /var/www/html/lu-kocevje.si/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-blog.php on line 684

O projektu UVRVI II

Objavil |22. 8. 2013|

Namen projekta je preučiti posledice izključenosti iz procesov vzgoje in izobraževanja za pripadnike romske manjšine v Sloveniji, omogočiti učinkovitejše vključevanje Romov v predšolsko vzgojo in primarno izobraževanje, pri čemer se bomo osredotočili predvsem na tisti