LAS ROMSKA KULTURA ZAME IN ZATE

­

Romska kultura zame in zate je projekt, kjer Ljudska univerza Kočevje kot partner v projektu izvaja vsebinske aktivnosti in povezuje romsko populacijo z večinskim prebivalstvom v okolju. Vodilni partner v projektu je Občina Kočevje.

Cilji operacije: Cilj projekta je osveščati romsko populacijo o pomenu vključevanja v širšo lokalno skupnost z ohranjanjem lastne kulture, hkrati pa s spoznavanjem kulture Romske skupnosti na območju LAS premagovati predsodke in stereotipe ter zvišati razumevanje romske kulture, ki pogojujejo njihovo vedenje, pri večinskem prebivalstvu. Slednjemu bo namenjena tudi večja prireditev ob dnevu Romov aprila 2021. Z izvajanjem delavnic plesa in športa bi Rome podučili o pomenu gibanja in zdrave prehrane. V Romskih naseljih se pojavlja tudi težava z odpadki, predvsem zbiranjem in ločevanjem, zato se bodo v dva Romska naselja namestili kontejnerji za ločeno zbiranje odpadkov.

Aktivnosti projekta: V okviru projekta se izvajajo tečaji šivanja za romske ženske, plesni tečaji za mlajše in nekoliko starejše Rominje, produkt obeh dejavnosti pa bo organizirana prireditev na odru mestne ploščadi. Za moško populacijo Romov organiziramo treninge skupinskega športa in predavanja o zdravem načinu življenja. Z delavnicami o nenasilni komunikaciji in mediaciji med Romi in večinskim prebivalstvom se prispeva k premagovanju stereotipov in konfliktnih situacij.

Pričakovani rezultati operacije:

  • Izvedeni osnovni in napredni tečaj šivanja,
  • delavnice plesa,
  • športni treningi za romsko populacijo in predavanja o zdravem načinu življenja,
  • delavnice o nenasilni komunikaciji in mediaciji med Romi in večinskim prebivalstvom,
  • izvedeni 2 večji prireditvi s predstavitvijo romske kulture in glasbe
  • prispevki na TV Kočevje.

Ciljne skupine:

  • Romska populacija (predvsem ženske in mlajši moški),
  • Lokalno prebivalstvo

Trajanje operacije: september 2020 do oktober 2022

Vrednost projekta: Celotna vrednost projekta znaša 110.158 evrov, od tega je s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja sofinancirano 78.727,13 evrov.

Način sofinanciranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Povezave:
Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe: http://las-ppd.si/

LOGO

INFORMACIJE

Andreja Vlašič Bižal
tel: +386 (0)51 433 565
mail: andreja.vlasic.bizal@lu-kocevje.si

PARTNERJI

Novice

Priprava sladic v Loškem Potoku

Objavil |16. 5. 2022|

V četrtek, 12. 5. 2022, smo v sodelovanju z Društvom podeželskih žena Kočevske pripravili še zadnjo delavnico priprave starih jedi na moderen način. Delavnica je bila zelo dobro obiskana, udeleženke pa site in navdušene.

Kuharska delavnica v Predgradu

Objavil |4. 5. 2022|

Včeraj, 3. 5. 2022 smo na lokaciji Predgrad v sodelovanju z Društvom podeželskih žena Kočevske izvajali kuharsko delavnico Priprava starih jedi na moderen način. Tudi tamkajšnje prebivalke so bile nad recepti navdušene.

#podezeljenasemesto

Stare jedi na moderen način danes v Predgradu

Objavil |3. 5. 2022|

Danes tradicionalne sladice na moderen način pripravljamo v Predgradu. Vabljeni v Kulturni dom Predgrad ob 16. uri

Utrinke delavnice iz OŠ Stara Cerkev so pripravili tudi na TV Kočevje: https://www.tvkocevje.si/2022/05/02/stare-jedi-na-nov-nacin/#podezeljenasemesto

Sladice v kozarcih navdušile tudi prebivalce Sodražice

Objavil |26. 4. 2022|

Včeraj smo s članicami Društva podeželskih žena Kočevske v Sodražici izvedli kuharsko delavnico Priprava starih jedi na moderen način. Jabolčni zavitki, pite in kremne rezine pripravljene v kozarcih tudi njih niso pustile ravnodušne.

#podezeljenasemesto

Vabljeni v Sodražico

Objavil |25. 4. 2022|

Danes bomo v sodelovanju z Društvom podeželskih žena Kočevske zopet pripravljali stare sladice na moderen načinVsi zainteresirani ste ob 16.uri vabljeni v gasilni dom Sodražica.

#podezeljenasemesto

Stare jedi na moderen način v Koblarjih

Objavil |22. 4. 2022|

Ste že kdaj poskusili kremno rezino, pitoin jabolčno-skutni zavitek v kozarcu? Včeraj so imeli to možnost vaščani Koblarjev. Skupaj s članicami Društva podeželskih žena smo namreč preizkušali, kako se da tradicionalne sladice predstaviti na moderen