LAS PODEŽELJE NAŠE MESTO

Podeželje naše mesto je projekt, ki ga financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in traja od 1. 9. 2020 do predvidoma 15. 10. 2021. Vodilni partner je Podjetniški inkubator Kočevje, OE Ljudska univerza Kočevje, partnerja pa sta še Občina Kočevje in Društvo podeželskih žena Kočevje.

Namen projekta je izboljšanje poznavanja kulturne dediščine in zgodovine na podeželju, sinergijsko bivanje z naravo, kulturo in okoliškimi navadami ter običaji. S ponudbo delavnic na področju vseživljenjskega učenja povečujemo in izboljšujemo kakovost ponudbe na področju medgeneracijskega sodelovanja ter zdravega in aktivnega življenjskega sloga na podeželju. Izvaja se v več vaseh oziroma naseljih v občinah Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica in Sodražica. Na področju občine Kočevje so to kraji Gorenje, Kočevska Reka, Zgornji Cvišlerji in Dolnja Briga, s poudarkom na obuditvi vaškega jedra v naselju Zgornji Cvišlerji ter ureditvi vaškega jedra s postavljeno nadstrešnico in urbano opremo v naselju Dolnja Briga. Zaznali smo namreč potrebo prebivalcev podeželja po obuditvi vaških jeder, druženju in vseživljenjskemu učenju, saj si veliko ljudi z bolj odmaknjenih področij tega želi, a se zaradi različnih ovir ne vključujejo v aktivnosti, ki potekajo v mestu. Z ureditvijo vaškega jedra v naseljih Dolnja Briga in Zgornjih Cvišlerjih bo vaški skupnosti omogočeno druženje in izvajanje različnih aktivnosti v za to namenjeni nadstrešnici. V urejenem vaškem jedru in postavljeni nadstrešnici se bodo člani srečevali in se udeleževali aktivnosti na različne teme, ki bodo prispevale k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju in bodo omogočale dodatna usposabljanja. Skozi aktivnosti – postavljeno oziroma izboljšano infrastrukturo na podeželju ter izvedbo različnih motivacijskih, učnih in praktičnih delavnic, bomo spodbujali vseživljenjsko učenje, mreženje ljudi znotraj vaških skupnosti in jih spodbujali k čim večjem udejstvovanju pri razvoju lokalne skupnosti tudi po zaključku projekta.

Cilji operacije:

 • urediti vaško jedro (s postavljeno urbano opremo) v Zgornjih Cvišlerjih;
 • urediti vaško jedro (s postavljeno urbano opremo in nadstrešnico) v naselju Dolnja Briga;
 • izvesti otvoritev vaškega jedra v Zgornjih Cvišlerjih;
 • izvesti otvoritev vaškega jedra v Dolnji Brigi;
 • izvesti 18 motivacijskih delavnic in s tem povečati medgeneracijsko povezovanje med krajani Gorenja, Kočevske Reke, Vasi (Kostel), Predgrada, Koblarjev, Loškega Potoka, Osilnice in Sodražice ter izboljšano poznavanje zgodovine in kulturne dediščine krajanov Gorenja, Kočevske Reke, Vasi (Kostel), Predgrada, Koblarjev, Loškega Potoka, Osilnice, Sodražice, Zgornjih Cvišlerjev ter Dolnje Brige;
 • izvesti 26 učnih delavnic in s tem izboljšati poznavanje smernic zdrave prehrane in pomembnosti rednega gibanja ter seznaniti prebivalce podeželja s priporočljivimi telesnimi vajami za ohranjanje kondicije in s tem telesnega in duševnega zdravja; krajani se bodo naučili izdelati košarico iz lesa ter uporabe zdravilnih rastlin, ki jih obkrožajo v njihovem okolju, izdelave krem in mazil na bazi iz oljčnega olja;
 • izvesti 36 praktičnih delavnic in s tem izboljšati veščine urejanja vrtov in vaškega središča, priprave starih jedi, ki so značilne za posamezno področje, vplivati na pridobitev ali izboljšanje veščine kvačkanja ali pletenja, izboljšati poznavanje raznih vaških in družinskih iger in posledično vplivati na več medsebojnega druženja vaščanov in tudi druženja med različnimi lokalnimi okolji oziroma vasmi
 • vplivati na prepoznavanje lastnega potenciala udeležencev in kako le-tega vnovčiti s samozaposlitvijo v obliki samostojnega podjetništva, osebnega dopolnilnega dela ali pri predstavitvi delodajalcem.

Pričakovani rezultati operacije:

 • urejeno vaško jedro (s postavljeno urbano opremo) v Zgornjih Cvišlerjih;
 • urejeno vaško jedro (s postavljeno urbano opremo in nadstrešnico) v naselju Dolnja Briga;
 • izvedena otvoritev po ureditvi vaškega jedra v Zgornjih Cvišlerjih;
 • izvedena otvoritev po ureditvi vaškega jedra v Dolnji Brigi;
 • izvedenih 18 motivacijskih delavnic in s tem povečano medgeneracijsko povezovanje med krajani Gorenja, Kočevske Reke, Vasi (Kostel), Predgrada, Koblarjev, Loškega Potoka, Osilnice in Sodražice ter izboljšano poznavanje zgodovine in kulturne dediščine krajanov Gorenja, Kočevske Reke, Vasi (Kostel), Predgrada, Koblarjev, Loškega Potoka, Osilnice, Sodražice, Zgornjih Cvišlerjev ter Dolnje Brige;
 • izvedenih 26 učnih delavnic in s tem izboljšano poznavanje smernic zdrave prehrane in pomembnosti rednega gibanja ter seznanitev prebivalcev podeželja s priporočljivimi telesnimi vajami za ohranjanje kondicije in s tem telesnega in duševnega zdravja; krajani se bodo naučili izdelati košarico iz lesa ter uporabe zdravilnih rastlin, ki jih obkrožajo v njihovem okolju, izdelave krem in mazil na bazi iz oljčnega olja;
 • izvedenih 36 praktičnih delavnic in s tem izboljšane veščine urejanja vrtov in vaškega središča, priprave starih jedi, ki so značilne za posamezno področje, pridobljena ali izboljšana veščina kvačkanja ali pletenja, izboljšano poznavanje raznih vaških in družinskih iger in posledično več medsebojnega druženja vaščanov in tudi druženja med različnimi lokalnimi okolji oziroma vasmi; udeleženci se bodo naučili prepoznati lasten potencial in kako le-tega vnovčiti s samozaposlitvijo v obliki samostojnega podjetništva ali osebnega dopolnilnega dela ali pri predstavitvi delodajalcem.

Ciljne skupine:

 • Mladi,
 • Ženske,
 • Brezposelni,
 • Starejši,
 • Druge ranljive skupine, ki bivajo na podeželju.

Vrednost projekta: 104.353,00 EUR

Način sofinanciranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Povezave:
Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe: http://las-ppd.si/

INFORMACIJE

Jana Pintar
tel: +386 (0)1 89 38 277, +386 (0)41 708 483
mail: jana.pintar@lu-kocevje.si

LOGO

PARTNERJI