Kraške jame in brezna so del našega močno onesnaženega okolja

Kraške jame in brezna so vsekakor del našega močno onesnaženega okolja. Zaradi svoje narave so bila v preteklosti in še vedno so mesta, kamor ljudje mečemo vse, česar se želimo znebiti, mogoče tudi skriti. Onesnažene jame polnijo raznovrstni odpadki, med katerimi najdemo tudi zelo nevarne snovi (akumulatorje, strupe, barve in lake, zdravila …) in celo razpadajoča živalska trupla.

Širše območje Kočevske je prepoznano po največji gostoti kraških jam in brezen v Sloveniji. Med izvajanjem t. i. zaokroženega popisa jam, ki je bil v letu 2015 izveden v sklopu izvajanja projekta LIFE Kočevsko, je bilo na obravnavanem območju registriranih 1829 jam.

V 90 jamah, ki ležijo bližje cestam, naseljem in bivanjskim objektom so Jamarji Jamarskega kluba Novo mesto v sodelovanju z Inštitutom za raziskovanje Krasa ZRC SAZU popisali količine, vrstne sestave okolju nevarnih odpadkov ter starosti trdnih odpadkov. Ugotovili so, da v popisanih jamah leži okoli 1.310 do 2.106 m3 odpadkov.

V letih 2016 in 2017 je Občina Kočevje s sredstvi projekta LIFE Kočevsko financirala čiščenje sedmih onesnaženih jam (Mullerloch, Smetljivo jamo, Oneško jamo, Schaffeichloch, Vodno jamo 1 in 3 pri Klinji vasi ter Malo Stankovo jamo). Skupaj je bilo iz jam odstranjenih več kot 165 m3 odpadkov. Čiščenje so izvedli jamarji Jamarskega kluba Novo mesto in Društva za raziskovanje jam Ljubljana.

Kljub vsem naporom številne jame na Kočevskem ostajajo onesnažene. Te čakajo, da jih očistimo. Prakso odlaganja odpadkov v kraške jame in brezna je treba nemudoma prekiniti, saj je tovrstno dejanje nelegalno ter kaznivo.

O predstavljeni tematiki si lahko več preberete v članku, ki ga je za časopis Kočevska napisala Tina Kotnik.

Foto: Tina Kotnik

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.