Ponovno so sedli vestni slušatelji in prisluhnili nadaljevalnemu programu nemškega jezika, za katerega je program pripravila dolgoletna zunanja sodelavka/mentorica go. Dragica Gornik.