Kdo so bili obiskovalci zimskega krmišča?

V začetku meseca maja smo, v skladu z odločbo Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Agenciji RS za okolje posredovali poročilo o aktivnostih na zimskem krmišču za orla belorepca v obdobju od decembra 2016 do februarja 2017. Poročilo, poleg evidence aktivnosti za orla belorepca, vsebuje tudi poročilo o spremljanju prisotnosti drugih vrst ptic na zimskem krmišču za orla belorepca.

slika za porocilo

Zaradi dolgotrajnosti postopka pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj tako za postavitev zimskega krmišča kot tudi za izvajanje krmljenja oral belorepca smo z zalaganjem krmišča pričeli meseca februarja ter na plato krmišča položili skupno 23 kg mrhovine. Za krmljenje smo uporabljali mrtvorojene mladiče drobnice iz kmetij v širši okolici Kočevske Reke, medtem ko je LPN Snežnik – Kočevska Reka krmišče še dodatno zalagal z ostanki divjadi.

In, kdo so bili najbolj pogosti obiskovalci krmišča? Že na začetku izpostavimo, da se tarčna vrsta – orel belorepec, na krmišču ni pojavil. Razlogov za to je lahko več, zelo verjetno pa je, da ga še ni odkril oz. se nanj navadil, saj krmišča prav tako niso obiskali niti krokarji, ki se navadno na mrhovini pojavijo pred orlom belorepcem in drugimi ujedami.

V času krmljenja so bile na krmišču najpogosteje opažene tri vrste:  Velika sinica (Parus major), Šoja (Garrulus glandarius) in Kanja (Buteo buteo).

3 4 2 1

 

 

 

 

Novico pripravili sodelavci ZGS OE Kočevje (foto, video: arhiv ZGS OE Kočevje)

 

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.