Kakovost na Ljudski univerzi Kočevje

­

Potreba po kakovosti je prisotna v vsakem delovnem procesu naše organizacije. Kakovost je sestavni del vseh aktivnosti, delovanja vsakega zaposlenega in celotnega procesa izobraževanja in usposabljanja. Le tako delujemo celostno in s tem kakovostno. Temelji na bogatih izkušnjah, pridobljenem znanju in osebnem prizadevanju vseh zaposlenih za doseganje pričakovanj strank, udeležencev in poslovnih partnerjev.

Na Ljudski univerzi Kočevje kakovosti izobraževanja odraslih vseskozi posvečamo veliko pozornosti. Za razvoj skrbimo vsi zaposleni, naši zunanji strokovni sodelavci in skupina za kakovost.

V letu 2004 smo se vključili v nacionalni razvojni projekt Ponudimo Odraslim Kakovostno Izobraževanje – POKI, ki ga ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter Evropskega socialnega sklada razvija Andragoški center Slovenije (ACS). Več o projektu POKi in izvedenih aktivnostih v okviru projekta na Ljudski univerzi Kočevje, si lahko preberete s klikom na spodnje povezave.

V januarju 2006 smo pričeli z izvajanjem projekta Svetovalec za kakovost oz. z usposabljanjem svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih, ki poteka na  Andragoškem centru Slovenije. Projekt je nadaljevanje zaključenega projekta POKI, v katerega je bila naša ustanova vključena 2 leti in ga tudi uspešno zaključila.

V letu 2021 smo v temeljno usposabljanje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih v izvedbi Andragoškega centra Slovenije vključili strokovno sodelavko in tako je naša organizacija postala del nacionalne mreže svetovalcev za kakovost. Svetovalka za kakovost je tudi članica komisije za kakovost in predsednica komisije za kakovost, ki deluje na LU Kočevje.

Andragoški center Slovenije je omrežje svetovalcev za kakovost vzpostavil z namenom, da bi omogočili strokovno povezovanje in izmenjavo praks in izkušenj delujočih svetovalcev za kakovost. Ena izmed svetovalk za kakovost izobraževanja odraslih se je opogumila in zapisala, kakšna je njena vloga in kako deluje. V priročniku je predstavljena njena zgodba.

Naloge svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih so:

  • svetovanje vsem, ki so v izobraževalni organizaciji vključeni v procese uvajanja in izpeljevanja samoevalvacije,
  • svetovanje za večjo učinkovitost v procesih presojanja in razvijanja kakovosti,
  • koordiniranje aktivnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih,
  • izvajanje aktivnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih.

Svetovalka za kakovost opravljala svetovalno delo pri načrtovanju in izvedbi aktivnosti na področju razvoja kakovosti, svetuje pri pripravi spletnih vprašalnikov za udeležence in na evalvacijskih srečanjih z udeleženci, koordinira aktivnosti pri izvedbi anketiranja udeležencev z namenom spremljanja učinkov izobraževanja in sodeluje pri pripravi evalvacijskih poročil. Teme s področja kakovosti predstavlja na srečanju članov andragoškega zbora, na strokovnih aktivih in na sejah Sveta zavoda. Koordinira aktivnosti ob oddaji vloge za podaljšanje uporabe zelenega znaka kakovosti (POKI). Vlogo svetovalke za kakovost in delo na področju kakovosti predstavlja strokovni javnosti.

Svetovalka za kakovost je aktivna tudi v omrežju svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih, kjer sodeluje pri skupnih nalogah in se vključuje v dodatna usposabljanja. Strokovno področje svetovalcev za kakovost razvija in vodi Andragoški center Slovenije. V letu 2021 bo poudarek na kakovosti izobraževanja in svetovanja na daljavo. Več o omrežju svetovalcev za kakovost je na povezavi.

Kako smo zvesti razvoju kakovosti na Ljudski univerzi Kočevje, si lahko ogledate na naslednjih povezavah:.

Andragoški center Slovenije je v letu 2017 v podporo pri vzpostavljanju in razvijanju notranjih sistemov kakovosti razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji – Mozaik kakovosti.

Novice

Zeleni znak kakovosti 2021-2024

Objavil |29. 6. 2021|

Ljudska univerza Kočevje je znova pridobila pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti za nadaljnja tri leta. Tako bo ob izteku tekoče pravice leta 2024 že 20 let ponosna nosilka znaka, s katerim dokazuje, da sistematično

Delo na Ljudski univerzi v času od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021

Objavil |1. 4. 2021|

 

Dragi prijatelji in bodoči prijatelji Ljudske univerze Kočevje,

v skladu z odlokom vlade (RS URL, št. 47/2021) bodo naše pisarne in učilnice od 1. do 11. aprila 2021 za obiskovalce zaprta. Seveda pa smo na voljo

31 DNEVNI IZZIV ZA BOLJ SREČNO ŽIVLJENJE

Objavil |22. 4. 2020|

Spodnji 31 dnevni izziv za mentalno zdravje je kot preobrazba za naše boljše razpoloženje! Mali koraki, ki so primerni za vsakogar, nam pomagajo do bolj mirnega in srečnega počutja. Najboljše pa je, da zanje ne

NA DALJAVO DELAMO ZA VAS IN Z VAMI

Objavil |24. 3. 2020|

V času ukrepov, povezanih s koronavirusom, je uprava Ljudske univerze sicer uradno zaprta, kar pa ne pomeni, da zaposleni ne mislimo na vas, saj vas že pošteno pogrešamo. Zavedamo se namreč, da z izolacijo od

Kakovost ustvarjamo vsi (17. maj 2019)

Objavil |17. 5. 2019|

V letu 2019 je med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.

 Akcija Kakovost ustvarjamo vsi je namenjena promociji sistematičnega dela na tem

Pravica do uporabe zelenega znaka kakovosti 2018–2021

Objavil |20. 6. 2018|

Ljudska univerza Kočevje je ponovno pridobila pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti za nadaljnja tri leta. Pravico do uporabe znaka podeljuje Andragoški center Slovenije.
Strokovni sodelavci na Ljudski univerzi Kočevje si bomo še naprej prizadevali dosegati

LOGOTIP

INFORMACIJE

Sonja Hribar
tel: +386 (0)1 89 38 274, +386 (0)51 414 706
mail: sonja.hribar@lu-kocevje.si