Ljudje smo različni. Oseba, ki že dolgo ni gulila šolskih klopi, vstopa v učne procese z različno motivacijo kot tisti, ki se izobražuje ves čas in samoiniciativno. Velja načelo, da je odgovornost za uresničevanje učenja stvar vsakega posameznika. SVETOVALNO SREDIŠČE POKOLPJE in usposobljene svetovalke pa  pomagamo pri učenju vsakemu svetovancu na unikaten način, ki je njemu najbolj blizu. Najboljša pot pri motiviranju odraslih za učenje je v povečanju razloga za vključitev v izobraževanje ter v zmanjševanju ovir. Svetovalec ima nalogo, da motivacijske dejavnike krepi.

Šest pomembnih dejavnikov, ki močno vplivajo na odrasle in njihovo učenje:

  • socialni stiki in razmerja: sklepanje prijateljstev in v tej povezavi zadovoljevanje potrebe po druženju in prijateljstvu sta izjemno pomembna;
  • zunanja pričakovanja: privolitev v podrejanje navodilom nekoga drugega; zadovoljevanje potreb ali priporočil nekoga, ki predstavlja uradno moč in veljavo;
  • družbena blaginja: izboljšanje zmožnosti služiti družbi, pripravljenost služiti okolju, v katerem živimo, in aktivno sodelovanje ter prispevanje k oblikovanju tega okolja;
  • osebno napredovanje: doseganje višjega statusa na delovnem mestu, na profesionalnem področju in želja po tekmovalnosti;
  • osvoboditev/spodbuda: preganjanje dolgčasa, prekinitev vsakodnevne rutine doma, na delovnem mestu in skrb za poživitev drugih delov življenjskega ritma;
  • interesno spoznavanje: učenje zaradi učenja, iskanje znanja zaradi znanja samega, zadovoljevanje radovednosti. /Vir: Svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih , ACS 2007

Je vaša motivacija za učenje pomanjkljiva.. Nekako bi želeli ponovno stopiti v šolske klopi in nimate poguma, vas ovira strah… Tu smo na voljo v Svetovalnem središču Pokolpje, kjer vam pomagamo rešiti težave s pomočjo Vprašalnika učnih motivacij in strategij. Zagotovo najdemo odgovor na vašo tegobo. Pišite nam.

Maja Rupnik , maja.rupnik@lu-kocevje.si

Melita Oražem, melita.orazem@lu-kocevje.si