Na Ljudski univerzi Kočevje kljub epidemiji širimo znanje. Za odrasle in dijake smo pripravili v okviru Svetovalnega središča Pokolpje in sodelovanja v Festivalu ZaTE  aktualen webinar na temo Kako oblikovati dober prvi vtis pred bodočim šefom?

Kako, me boste vprašali tisti, ki niste prisostvovali. Da je tema aktualna priča dejstvo, da je webinar obiskalo 86 udeležencev različnih statusov.

Pa poglejmo nekaj nasvetov.

Za oblikovanje dobrega prvega vtisa je pomembnih veliko komponent, združenih v celoto. Oblikujete ga s svojo osebnostjo in zunanjim izgledom, s svojimi kvalifikacijami, z veliko voljo do dela.

Koliko časa pa imate na voljo, da oblikujete dober prvi vtis pred bodočim šefom?

10 minut! Samo 10 minut, da se delodajalec odloči, ali vam bo dal še eno priložnost.

Pod drobnogledom ste od minute, ko vstopite v prostor. Igrajte vlogo, ki je pomembna za pridobitev službe. Vloga, ki jo igrate, je vloga reševalca problemov in ne iskalca zaposlitve. Kot reševalec problemov v podjetju veste, zakaj ste tam, ste navdušeni nad podjetjem in veste, da jim lahko pomagate pri doseganju začrtanih ciljev.

Osebni zunanji zgled je bistvenega pomena.

Med komunikacijo se osredotočamo na vidne dele telesa, ki obsegajo zgolj 10% (roke, oči, lasje, obraz), 90% telesa pa je pokritega. Poskrbeti moramo, da tudi ta del prispeva k oblikovanju dobrega vtisa, z obleko in držo. Zanemarjenost, nenavaden videz povzroča negativne reakcije, ki jih težko popravimo. Rumena poslovna obleka deluje kljubovalno in ekscentrična.

Vzdržujmo očesni stik. Vzdrževanje očesnega stika je lahko malenkost nelagodno, še posebej, če ste po naravi malo anksiozni. Če se mu izogibate, boste v očeh sogovornika izpadli nesproščeno. Z ustreznim očesnim stikom izrazite spoštovanje in suverenost.

Naredite domačo nalogo. Raziščite podjetje še preden se odpravite na razgovor. Spoznajte, kdo so, kaj so njihovi največji izzivi in kaj se trenutno o njih govori.
Zakaj? Ker so prve minute vaša priložnost, da jim pihate na dušo.

Predvidevajte vprašanja, ki vam jih bo zastavil potencialni delodajalec. 90% vprašanj lahko vnaprej ugotovite. Moj nasvet je, da pred razgovorom zapišite toliko potencialnih vprašanj, kolikor se jih spomnite.  Tri najpogostejša vprašanja “Zakaj želite to službo?“, “Kaj sta vaša največja pozitivna in negativna lastnost?” in “Kaj mi lahko poveste o sebi?“.

Načrtovane odgovore si zapišite, ne le zapomnite.

Z razgovori za delovno mesto praviloma vedno najbolje opravijo tisti, ki so pri odgovarjanju neposredni in jedrnati. Poskusite in predvsem, vadite. Tako pridobite samozavest.

Za pomoč se obrnite na svetovalko Svetovalnega središča Pokolpje, maja.rupnik@lu-kocevje.si. Odslej na daljavo vsak dan.

Zapisala Maja Rupnik