Zgodilo se je praktično čez noč. Vse aktivnosti na delovnem področju nas je bila večina primorana preoblikovati v digitalno obliko.  Ob tem smo se učili in naučili marsikaj, kar doslej nismo uporabljali in znali. Vsako novo spoznanje in veščina zvišuje našo razvitost digitalne kompetence, kot ena izmed ključnih kompetenc. Visoko razvita digitalna kompetenca je danes nepogrešljiva.

Ob podpori svetovalke v Svetovalnem središču Pokolpje, lahko preverite, na kakšni stopnji je vaše poznavanje računalniškega znanja. Predvsem lahko spoznate, kje so vaša močna področja in kje lahko vaše znanje nadgradite.

Kako?

Izpolnite e-Vprašalnik za vrednotenje digitalne kompetence, ki ga je pripravil Andragoški center Slovenije in s pomočjo katerega lahko to enostavno ugotovite.

Na osnovi samoevalvacije, vam svetovalka pripravi mnenje o doseganju stopnje digitalne kompetence. Mnenje lahko uporabite kot verodostojni dokument na različnih področjih: pri formalnem in neformalnem izobraževanju in na delovnem mestu.

Vprašalnik vključuje vsebine o rabi IKT na petih ključnih področjih: Obdelava informacij, komunikacija, Ustvarjanje vsebin, Varnost, Reševanje problemov.

In kako preverite vašo digitalno kompetenco? Zelo enostavno:

  • na e-naslov maja.rupnik@lu-kocevje ali melita.orazem@lu-kocevje.si sporočite vaš interes za vrednotenje digitalne kompetence
  • pošljemo vam povezavo do e-Vprašalnika, ki ga iskreno izpolnite
  • po zaključku reševanja vam pripravimo pisno ali ustno mnenje o obvladovanju digitalne kompetence, s predlogi za nadgradnjo

Vabimo vas, da preverite vašo digitalno kompetenco, saj boste na njeni podlagi ugotovili, vaše močne in šibke točke. Mi pa vam svetujemo, kako šibke točke nadgraditi. Da boste uspešni!

Zapisala: Maja Rupnik, svetovalka v Svetovalnem središču Pokolpje