Prihodnost naših otrok je velika neznanka. Še pred desetletjem je veljalo, da je izobrazba pomemben dejavnik pri kariernem razvoju posameznika in zaposlovanju. Danes temu ni več tako. Prihajamo v družbo znanja, v ospredju so kompetence 21. stoletja in delovna inteligenca posameznika. 

V povprečju posameznik preživi približno tretjino svojega življenja v službi, zato je pravilna poklicna izbira ključna odločitev v življenju mladostnika. Da se mladostniki znajo pravilno odločiti, morajo vedeti, kaj jih veseli in česa so sposobni. Pomembno je, da vedo, kakšne so razmere na trgu dela in kakšne so napovedi za želene poklice v prihodnosti. 

Obdobje, ko se pojavijo prvi zametki otrokove kariere je predšolsko obdobje in zgodnje osnovnošolsko obdobje. Predšolski in osnovnošolski otroci živijo v  okolju in obdobju, ki nudi najboljše pogoje za oblikovanje edinstvenih sposobnosti, za razvoj raziskovanja in opazovanja sveta. Starši oz. odrasli pri tem odigrajo pomembno vlogo in na poklicno odločitev ne sme vplivati želja staršev. Nikakor jim ne vsiljujejo svojih skritih in neizpolnjenih želja. Upoštevajo naj otrokov značaj, interes otroka in potrebe na trgu dela. Ko mladostnik končno spozna samega sebe in določi svoje interese, je dobro, da poišče podrobne informacije o položaju in specifiki določenih poklicev. Karierni center za mlade VšečKAM in GREM mlade ob podpori inovativnih delavnic spodbuja za raziskovanje poklicev in določanje poklicnih ciljev. Naj omenim samo najprodornejše delavnice kot npr:

Talent center mladih in poklicni escape room, Raziskovanje poklicev po metodi Lego serious playSe spoznavam in poklicno raziskujem s Kubo robotom, Z branjem do spoznavanja poklicev, Gledališče poklicev, Moj kul CV, Job shadowing, Raziskovanje poklicev ob podpori vprašalnika Kam in kako, Ustvarjam si kariero in moja CV vizitka… 

okviru Kariernega centra VšečKAM in GREM, starše in mlade povezujemo s konkretnimi igrami za delo v dvoje.  

V nadaljevanju predstavljamo nekaj idej za aktivno preživljanje prostega časa v dvoje, s poudarkom na raziskovanju poklicev in spoznavanju otrokovih interesov v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju. 

Enostaven in zanimiv pristop temelji na prepoznavanju poklicev in igranju vloge določenem poklicu. Otroku pripravimo 15 poklicnih kartic s sličicami različnih poklicev. Motiviramo ga za izbiro enega izmed poklicev in ga opazujemo pri igranju in oponašanju vloge v tem poklicu. Opazujemo mimiko, geste, dialog, zastavljanje vprašanj, okolje, pripomočke… Ali ima otrok realistično predstavo glede poklica? Z otrokom vodite pogovor o različnih možnostih izbire poklica, tipičnih odgovornostih poklica, lastnostih, glede na njegovo starost in stopnjo razumevanja.  

Zanimiva igra “Dan jabolk-kdo sem jaz?” temelji na prepoznavanju močnih področij otroka. Z otrokom izrežemo 20 jabolk in na jabolka napišemo različne veščine, sposobnosti: igriv, spoštljiv, razgledan, samostojen, pogumen, samozavesten, ustvarjalen, vzvišen, ukazovalen, individualist,… Pojasnite veščine, ki so zapisane. Otroci s pomočjo staršev barvajo jabolka. Kakšne barve je tvoje jabolko? Zelena barva poudarja močna področja, rdeča pa področja, ki bi jih otrok še razvijal. Narišita veliko drevo in nanj nalepite jabolka. Z vodenimi vprašanji, kako razvijati manj močna področja otroka spodbujate k prepoznavanju sebe in določanju korakov za izboljšanje novih ciljev.  

Lego kocke so najboljša izbira za družinsko kreiranje in raziskovanje poklicnih okolij. Otroka spodbudite k ustvarjanju različnih delovnih okolij poklicev. Naloga je, da si otrok izbere poklic, za katerega bo ustvaril delovno okolje. Kuhar lahko dela v restavraciji, kuhinji v bolnišnici,… Vzporedno zastavljamo otroku vprašanja, ki ga spodbujajo k razmišljanju o poklicu on okolju: Kaj počne oseba v okolju, ki ga je zgradil? Kaj pri svoje delu uporablja? Kaj jih v okolju privlači? Katero je njihovo okolje za delo in učenje 

Naj odrasle spremlja misel, da je vsak mladostnik unikaten kamen, katerega ob podpori in motivaciji lahko zbrusimo v čudovit diamant. Misel lahko prenesemo tudi v načrtovanje kariere mladostnika. Metode dela z najstniki pa predstavim v naslednjem članku. 

VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade vam pomaga na tej potiProjekt je financiran iz Evropske Unije in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  

Zapisala: Maja Rupnik