K sodelovanju vabimo zunanje strokovne sodelavce – RAZPIS ZA UČITELJE IN DRUGE STROKOVNE SODELAVCE 2022/23

Ljudska univerza Kočevje vabi k sodelovanju zunanje strokovne sodelavce za poučevanje v izobraževalnih programih za izobraževanje odraslih v šolskem letu 2022/23, in sicer:

v programu OSNOVNE ŠOLE ZA ODRASLE (program opismenjevanja, program od 1. do 9. razreda OŠ za odrasle)
v programih izobraževanja s področja:
– RAČUNALNIŠKE IN DIGITALNE PISMENOSTI,
– TUJIH JEZIKOV (angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, španščina, ruščina, japonščina, hrvaščina, slovenščina za tujce)

Vloge za sodelovanje z Europass življenjepisom in ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev (univerzitetni programi in programi 2. bolonjske stopnje ustrezne smeri, pedagoško – andragoška izobrazba, strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju – velja za javnoveljavne oblike, druge reference s področja, za katerega želite sodelovati z nami) pošljite na e-naslov melita.orazem@lu-kocevje.si.

Rok za oddajo ponudb: do termina izvedbe posameznega programa.

Posted in Aktualno.