K sodelovanju vabimo zunanje strokovne sodelavce – RAZPIS ZA UČITELJE IN DRUGE STROKOVNE SODELAVCE 2018/19

Ljudska univerza Kočevje vabi k sodelovanju zunanje strokovne sodelavce za poučevanje v izobraževalnih programih za izobraževanje odraslih v šolskem letu 2018/19, in sicer:

  • v programu OSNOVNE ŠOLE ZA ODRASLE (program opismenjevanja, program od 5. do 9. razreda OŠ za odrasle)
  • v programih srednjega poklicnega izobraževanja: Gastronomske in hotelske storitve, Bolničar-negovalec
  • za poučevanje splošno – izobraževalnih vsebin v okviru VEČGENERACIJSKEGA CENTRA SKUPAJ, UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE in v okviru projekta PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC ZAPOSLENIH.
  • V programih izobraževanja s področja RAČUNALNIŠTVA, RAČUNALNIŠKE IN DIGITALNE PISMENOSTI, TUJIH JEZIKOV (angleščina, nemščina, italijanščina, španščina, ruščina), ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA, KOMUNIKACIJE NA DELOVNEM MESTU, LOKALNE SAMOOSKRBE, KULTURNE DEDIŠČINE, GOZDNE PEDAGOGIKE,…
  • V javno veljavnih programih kot učitelj USPOSABLJANJA ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST- IZZIVI PODEŽELJA, BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ, RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE.

Vloge za sodelovanje z Europass življenjepisom in ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev (univerzitetni programi in programi 2. bolonjske stopnje ustrezne smeri, pedagoško – andragoška izobrazba, strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju – velja za javnoveljavne oblike, druge reference s področja, za katerega želite sodelovati z nami) pošljite na naslov: LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE, Trg Zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje.

Rok za oddajo ponudb: do 20.9.2018 oz. do termina izvedbe posameznega programa.

Posted in Aktualno.