K sodelovanju vabimo zunanje strokovne sodelavce – RAZPIS ZA UČITELJE IN DRUGE STROKOVNE SODELAVCE 2022/23

Ljudska univerza Kočevje vabi k sodelovanju zunanje strokovne sodelavce za poučevanje v izobraževalnih programih za izobraževanje odraslih v šolskem letu 2022/23, in sicer:

 • v programu OSNOVNE ŠOLE ZA ODRASLE (program opismenjevanja, program od 5. do 9. razreda OŠ za odrasle)
 • v programih izobraževanja s področja:
   – RAČUNALNIŠKE IN DIGITALNE PISMENOSTI,
   – TUJIH JEZIKOV (angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, španščina, ruščina, japonščina, hrvaščina, slovenščina za tujce),
  – ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA,
  – ZDRAVSTVENE PREVENTIVE,
  – KOMUNIKACIJE NA DELOVNEM MESTU,
  – LOKALNE SAMOOSKRBE,
  – KULTURNE DEDIŠČINE,
  – GOZDNE PEDAGOGIKE,…

Vloge za sodelovanje z Europass življenjepisom in ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev (univerzitetni programi in programi 2. bolonjske stopnje ustrezne smeri, pedagoško – andragoška izobrazba, strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju – velja za javnoveljavne oblike, druge reference s področja, za katerega želite sodelovati z nami) pošljite na e-naslov melita.orazem@lu-kocevje.si.

Rok za oddajo ponudb: do 31. 10. 2022 oz. do termina izvedbe posameznega programa.

Posted in Aktualno.