Ljudska univerza Kočevje vabi k sodelovanju zunanje strokovne sodelavce za poučevanje v izobraževalnih programih za izobraževanje odraslih v šolskem letu 2021/22, in sicer:

 • V programu OSNOVNE ŠOLE ZA ODRASLE (program opismenjevanja, program od 5. do 9. razreda OŠ za odrasle).
 • V programih srednjega poklicnega izobraževanja: Gastronomske in hotelske storitve, Bolničar-negovalec.
 • V programu poklicnega tečaja Gastronomija in turizem.
 • Za poučevanje splošno – izobraževalnih vsebin v okviru VEČGENERACIJSKEGA CENTRA SKUPAJ, UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE in v okviru projektov PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC ZAPOSLENIH ter LAS Podeželje naše mesto.
 • V programih izobraževanja s področja:
  RAČUNALNIŠTVA
  RAČUNALNIŠKE IN DIGITALNE PISMENOSTI,
  TUJIH JEZIKOV (angleščina, nemščina, italijanščina, španščina, ruščina, slovenščina za tujce),
  ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA,
  KOMUNIKACIJE NA DELOVNEM MESTU,
  LOKALNE SAMOOSKRBE,
  KULTURNE DEDIŠČINE,
  GOZDNE PEDAGOGIKE,… 
 • V javnoveljavnih programih kot učitelj USPOSABLJANJA ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST- IZZIVI PODEŽELJA, BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ, NPK SOCIALNI OSKRBOVALEC.

Vloge za sodelovanje z življenjepisom in ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev (univerzitetni programi in programi 2. bolonjske stopnje ustrezne smeri, pedagoško – andragoška izobrazba, strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju – velja za javnoveljavne oblike, reference s področja, za katerega želite sodelovati z nami) pošljite na naslov: OE JUDSKA UNIVERZA KOČEVJE, Trg Zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje.

Rok za oddajo ponudb: do 30.9.2021 oz. do termina izvedbe posameznega programa.