“Kdor več zna, več velja.”

Ta stari slovenski pregovor drži še danes. Obvladovanje enega ali več tujih jezikov prinaša kar nekaj prednosti. V prvi vrsti gre za osebno napredovanje, ki krepi samozavest.

Na Ljudski univerzi Kočevje znamo naučiti tudi tiste z “manj smisla za jezike”. Nudimo pestro paleto splošnih in specializiranih jezikovnih tečajev za posameznike in podjetja. V okviru splošnih tečajev, lahko izbirate med tečaji:

Tečaji obsegajo od 25 do 80 ur, potekajo pa 2-krat tedensko po 3 ali 4 pedagoške ure, v majhnih skupinah in v sproščenem vzdušju. Učenje temelji na individualnem pristopu, pri katerem predavatelj spremlja razvoj vsakega posameznika v skupini. Le-ta omogoča, da posamezniki sistematično napredujejo pri vseh štirih jezikovnih spretnostih (govorjenje, branje, pisanje, poslušanje) in dosegajo zastavljene cilje. Vsakemu posamezniku bomo pomagali še z dodatnimi vajami in nasveti.

V začetno stopnjo se lahko vpisujejo udeleženci brez predznanja, v nadaljevalno stopnjo pa se udeleženci vključujejo na podlagi potrdila o opravljeni predhodni stopnji. V kolikor pa udeleženec ima predznanje in še ni obiskoval tečaja, se s pomočjo uvrstitvenega testa vpiše v primerno stopnjo.

Odločite se lahko za individualne ure, tečaj konverzacije, poslovne tečaje, tečaje za posebne skupine (gostinci, pravniki, tajnice, upokojenci…), lahko pa izberete osvežitveni tečaj tujega jezika in opravite javnoveljavni izpit o znanju tujih jezikov pri nas.

Metode, ki jih uporabljamo, so dobre, preizkušene in – kar je najvažnejše – zanesljivo delujejo za to, da se boste jezika učili hitro in z veseljem, pridobljeno znanje pa vam bo omogočilo, da se boste znašli v vseh življenjskih situacijah.

Vse, kar se naučimo, skušamo z igro vlog prenesti v prakso, saj je komunikacija glavno orodje za uspeh.

Zakaj ne bi bili med uspešnimi tudi vi? Pridružite se nam!

INFORMACIJE

Maja Rupnik
tel: +386 (0)1 89 38 273
mail: maja.rupnik@lu-kocevje.si

PRIJAVA

Prijavite se lahko s pomočjo spletnega obrazca INFORMATIVNA PRIJAVA, lahko nas obiščete na sedežu LU Kočevje v času uradnih ur, pišete na info@lu-kocevje.si  ali pokličete kontaktno osebo za dodatne informacije oz. tajništvo LU Kočevje ((0)1 89 38 270). Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest.