Jezikovni tečaji

VRSTE TEČAJEV

Izvajamo jezikovne tečaje na različnih stopnjah predznanja:

– za podjetja in posameznike

– skupinske in individualne tečaje

– v živo ali na daljavo

– za mlade, odrasle in upokojence

Za vse, ki niso začetniki, določimo primerno stopnjo predznanja s pisnim testiranjem in razgovorom. Testiranje in svetovanje sta brezplačna.

Skupine oblikujemo v obdobju jesenskega vpisa (september in oktober) ter spomladanskega vpisa (januar in februar). Prav tako pa jih je mogoče oblikovati kadarkoli med letom, ko zberemo dovolj udeležencev. Možna je tudi kasnejša priključitev k ustrezni skupini, če je v tej še prostor.

Individualni tečaji se izvajajo po dogovoru s posameznikom glede intenzivnosti, obsega in primernega urnika. Prednost je osebni pristop, saj je program tečaja prilagojen tečajnikovim željam, potrebam in ciljem.

Za podjetja lahko organiziramo tečaje v naših prostorih na Ljudski univerzi oz. v prostorih Podjetniškega inkubatorja ali pa v prostorih podjetja. Stopite v stik z nami in pripravili vam bomo ponudbo.

1. TEČAJI SPLOŠNEGA JEZIKA
Tečaji splošnega jezika temeljijo na razvijanju vseh jezikovnih spretnosti: govornega in pisnega izražanja ter bralnega in slušnega razumevanja. Poudarek je na govoru.
2. OSVEŽITVENI TEČAJI
Osvežitveni tečaji so namenjeni vsem, ki so se jezika že učili in bi želeli obnoviti že pridobljeno znanje ter ga nadgraditi.
3. TEČAJI POSLOVNEGA JEZIKA
Tovrstni tečaji vključujejo teme in situacije, ki jih potrebujemo pri delu s tujimi poslovnimi partnerji, kot so: predstavitev podjetja in svojega delovnega mesta, telefonski pogovori, predstavitev proizvoda, pogajanja, pisna komunikacija.
4. KONVERZACIJA
Program je namenjen tistim, ki želijo zlasti širiti besedni zaklad in razvijati govorne spretnosti, da bodo lahko sproščeno komunicirali v tujem jeziku. Udeleženci lahko sami predlagajo teme, ki so izhodišče za vodeno konverzacijo.
Konverzacijski tečaji zahtevajo predznanje, ki ustreza stopnji najmanj B1 po evropski lestvici.

CENIK STORITEV

sonja.hribar@lu-kocevje.si
anamarija.petelin@lu-kocevje.si
Posted in Aktualno.