Jezikovna znanja za boljšo konkurenčnost na trgu dela

Tudi letos smo se na Ljudski univerzi Kočevje odločili sodelovati pri izvedbi jezikovnih in računalniških programov znotraj projekta Neformalni izobraževalni programi za brezposelne 2018. Pod vodstvom organizacije Cene Štupar – CILJ smo se prijavili na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in uspešno pridobili sredstva za izvedbo treh jezikovnih tečajev in treh tečajev računalništva.

Znanje tujih jezikov že dolgo ni več samo prednost, ampak velikokrat tudi nuja. Podjetje iz tujine, ki ima svojo podružnico v Sloveniji, bo iskalo sodelavca z znanjem tujega jezika. Prav tako bo podjetje iz Slovenije, ki posluje s tujino, prednostno zaposlilo nekoga, ki zna vsaj en svetovni jezik. Znati dva, ali tri tuja jezika, pa je še dodatna kvalifikacija.

So pa še številna druga področja, kjer je znanje tujih jezikov pomembno: pri stalnem strokovnem izpopolnjevanju in spremljanju razvoja stroke, pri nadaljnjem študiju, pri krepitvi medosebnih in medkulturnih vezi in nenazadnje pri zasebnih potovanjih in preživljanju prostega časa. Vsekakor je učenje tujih jezikov naložba, ki se zagotovo obrestuje.

Marca 2018 smo na LU Kočevje pričeli z izvedbo dveh tečajev angleškega jezika  (angleščina na ravni A1 in angleščina na ravni A2) in s tečajem nemščine na ravni A1. Vpisujemo pa še v tečaja Excel ali Word na osnovni ali nadaljevalni ravni in v osnovni tečaj računalništva Računalniška pismenost za odrasle. S tečaji računalništva bodo udeleženci izboljšali svoja znanja in spretnosti ter povečali svojo storilnost.

Omenjen programi so za udeležence brezplačni, saj jih financira MIZŠ.

Sonja Hribar, organizatorica izobraževanja odraslih

Jezikovna znanja za boljšo konkurenčnost na trgu dela

Jezikovna znanja za boljšo konkurenčnost na trgu dela

 

Posted in Aktualno, Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 - 2019.