Podrobnosti o projektu “VšečKAM in GREM – KARIERNI CENTER ZA MLADE« in javnem povabilu si lahko ogledate s klikom na spodnjo sliko.

Dokumentacija za prijavo:

  • Izpolnjena vloga za vključitev v bazo strokovnjakov (Obrazec 1: Vloga)
  • Življenjepis strokovnjaka (npr. v obliki Europass ali podobno, iz katerega je razvidna izobrazba in izkušnje strokovnjaka)
  • Soglasje za obdelavo osebnih podatkov (Obrazec 2: Soglasje)

Vlogo z življenjepisom in podpisanim soglasjem za obdelavo podatkov pošljite po elektronski pošti na maja.rupnik@lu-kocevje.si.

Povabilo je odprto od dneva objave do preklica objave, prijave pa bodo obravnavane sprotno mesečno. Prijavitelji bodo o vpisu v bazo obveščeni po elektronski pošti, najkasneje v roku 45 dni od prijave.

Kontaktna oseba za posredovanje dodatnih informacij je Maja Rupnik (po telefonu +386 018938270 ali po elektronski pošti: maja.rupnik@lu-kocevje.si).