IZZIVI PRIHODNOSTI ali KAKO VAM LAHKO POMAGAMO NA KARIERNI POTI?

Vse večje družbene in tehnološke spremembe v svetu zahtevajo spremenjeno učenje odraslih. Odrasli se morajo spopadati z izzivi prihodnosti. Izzivi prihodnosti pa zahtevajo nove spretnosti in znanja. Odrasla oseba, ki že dolgo ni »gulila« šolskih klopi, pa se ob doseganju izzivov prihodnosti sooča še s strahovi in dvomi v svojo nesposobnost. Za dosego cilja pa je pomemben odločen korak v prihodnost svoje kariere.

Pomoč pri prvem koraku v osebni ali poklicni karieri smo svetovalke v Svetovalnem središču Pokolpje na Ljudski univerzi Kočevje. Brezplačno pomagamo pri izbiri poti do novih znanj in zaposlitve, usmerjamo glede na zaposlitvene cilje in interese posameznika ter nudimo podporo pri učenju in izobraževanju. Dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih so dostopne vsem ciljnim skupinam odraslih, tako brezposelnim, ki bi se radi zaposlili, in tistim, ki svojo poklicno pot šele začenjajo in iščejo nove priložnosti na poklicnem področju, ter tudi starejšim »penzionistom«, ki želijo širiti svoja obzorja. V zadnjem obdobju je storitve svetovanja na Kočevskem koristilo veliko tuje govorečih državljanov, ki so k nam prišli z delom in stabilnejšim življenjem, takšnih je preko 80. Z vključitvijo v Svetovalno središče in v bogato ponudbo izobraževalnih programov za tujce, pišejo nove, bogatejše zgodbe.  Informativno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih nudimo pred vključitvijo, med in po končanem izobraževanju oziroma usposabljanju. V dveh letih je takšno pomoč in podporo poiskalo že 1132 svetovancev, od tega pretežno 80% udeležencev ranljivih skupin (tujegovoreči državljani, starejši nad 45 let z nizko stopnjo izobrazbe, brezposelni). Kaj konkretno je odraslim na voljo?

  • Pomoč pri odkrivanju in izoblikovanju lastnih potreb, interesov in kariernih ciljev;
  • Informiranje o možnostih pridobivanja novih znanj in kompetenc;
  • Pomoč pri prepoznavanju in ovrednotenju znanj, spretnosti in delovnih izkušenj, že pridobljenih na delovnem mestu ali doma;
  • Pomoč pri izdelavi izobraževalnega načrta in zbirne mape dosežkov (portfolija);
  • Pomoč pri pripravi CV-jev in motivacijskih pisem za delodajalce;
  • Informiranje o možnostih financiranja izobraževanja, usposabljanja;
  • Pomoč in spodbuda pri odločitvi za izobraževanja ali pridobitve kvalifikacije.

Na Ljudski univerzi Kočevje ves čas iščemo inovativne pristope, saj želimo odrasle spodbuditi k še večji skrbi za lastno konkurenčnost na trgu delovne sile in jim biti čim bolj dostopni. Naša vrata na sedežu so vedno odprta za vse posameznike, ki želijo sami narediti korak v smeri izboljšanja svoje kompetentnosti. Vabljeni torej, da poiščete Svetovalno središče Pokolpje na Ljudski univerzi Kočevje. Ne pozabite: z vsako izkušnjo smo bogatejši!

Zapisala: Maja Rupnik

Posted in Aktualno.