Izvedba usposabljanj za multiplikatorje

Ljudska univerza Kočevje je poslovodeči partner projekta  Uvajanje novih izobraževalnih programov (UNIP) v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v organizacije za izobraževanje odraslih, ki ga financirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad.

Znotraj projekta smo usposobili strokovnjake – multiplikatorje, ki so kompetentni prenašalci novih znanj na ostale uporabnike v izobraževalne institucije in kolektive in s pomočjo njihovih znanj bomo skupaj z vami lahko pripravili ustrezno spremljajočo dokumentacijo, ki jo »zahteva« prenova srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja.

Usposabljanje, ki ga izvajajo naši multiplikatorji, je namenjeno strokovnim delavcem in učiteljem, ki izvajajo izobraževalne programe za izobraževanje odraslih in prinaša poleg teoretičnih izhodišč tudi praktične primere.

 

Časovni izvedbeni načrt vseh usposabljanj od 1.1.2010 do 31.8.2010

Izvedba usposabljanj za učitelje in strokovne delavce na LU Kočevje

Fotogalerija

Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor