Izvajanje monitoringa belohrbtega in triprstega detla na območju Natura 2000 Kočevsko

V sklopu projektne akcije D1, projekta LIFE Kočevsko, na ZGS izvajamo ponovitev evidentiranja stanja (monitoring) tarčnih vrst – belohrbtega in triprstega detla na območju Natura 2000 Kočevsko. S popisom obeh tarčnih vrst smo zaposleni na Zavodu za gozdove Slovenije in Zavodu RS za varstvo narave pričeli v začetku aprila, saj nam izredne vremenske razmere izvedbe popisa pred tem niso omogočale.

Popise obeh vrst v letu 2018 izvajamo na skupaj 253 popisnih točkah, od tega je 99 popisnih točk namenjenih popisu belohrbtega detla, 94 triprstemu detlu, na 61 popisnih točkah pa izvajamo popis obeh vrst. Pri izvajanju popisov sodeluje 28 zaposlenih na ZGS ter 4 sodelavci ZRSVN; pri tem uporabljamo opremo (gps, zvočnik, mp3 in dvogled), ki smo jo kupili s sredstvi projekta LIFE Kočevsko.

V začetku meseca aprila smo popisovali predvsem točke namenjene popisu belohrbtega detla, saj so bile lokacije triprstega detla še vedno težko dostopne zaradi snega. Popise triprstega detla smo začeli izvajati šele po 15. aprilu. V tekočem tednu zaključujemo s popisi belohrbtega detla, zaključek popisov triprstega detla pa načrtujemo okoli 15. maja 2018.

Po dosedanjih informacijah s terena je potrjenih 12 osebkov belohrbtega detla in 3 osebki triprstega detla.

Novico pripravili sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije, OE Kočevje

Foto: arhiv ZGS LIFE Kočevsko

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.