Izobraževanje za popis belohrbtega in triprstega detla

V torek, 13. 3. 2018, so sodelavci na ZGS OE Kočevje organizirali izobraževalni dan namenjen organizaciji popisov belohrbtega in triprstega detla na območju Natura 2000 Kočevsko. Na začetku je projektni sodelavec ZGS predstavil rezultate popisa iz leta 2015, tako za triprstega kot tudi za belohrbtega detla. Nato je dr. Al Vrezec (Nacionalni inštitut za biologijo) pripravil predstavitev rezultatov analize prehranjevalne baze belohrbtega detla na Kočevskem, ki predstavlja velik doprinos k poznavanju prehrane podvrste v Sloveniji. Celotno poročilo si lahko ogledate tukaj.

Za teoretičnim delom je sledil tudi praktični del pod vodstvom ZRSVN, namenjen izvedbi popisa obeh vrst detlov. Projektni sodelavec ZRSVN je udeležencem predstavil glavne značilnosti posamezne vrste iz družine žoln za lažjo prepoznavo na terenu. Udeleženci so se seznanili z značilnim oglašanjem posamezne vrste – bobnanjem, ki je namenjeno označevanju teritorija. Ogled telesnih značilnosti, predvsem obarvanosti in velikosti, je potekal s pomočjo maket obeh vrst detlov in slikovnega gradiva. Vsi sodelujoči so na koncu prevzeli potrebne materiale za izvedbo popisa. S popisom bomo pričeli predvidoma v naslednjem tednu in bo trajal do konca aprila.

FOTO: arhiv LUK

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.