Izobraževalna delavnica o človeški ribici in ekosistemih

V torek, 27. 3. 2018, smo pri pouku naravoslovja izvedli izobraževalno delavnico za učence 7. razreda OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica. Osrednja tema delavnice sta bila ekosistema gozd in kraška jama. Predstavili smo značilnosti posameznega ekosistema, pogoje za življenje v njem in se pogovorili o prilagoditvah živalskih vrst na življenje v določenem življenjskem okolju. Pri ekosistemu kraška jama smo se osredotočili na človeško ribico, njene telesne značilnosti, prilagoditve in način življenja.

Upamo, da bo novo usvojeno znanje učencem služilo v vsakdanjem življenju in pripomoglo k boljšemu odnosu do narave!

FOTO: arhiv LUK

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.