Izjava o kakovosti

Na Ljudski univerzi Kočevje kakovosti izobraževanja (odraslih) vseskozi posvečamo veliko pozornosti. Še bolj sistematično in poglobljeno pa si za nenehen razvoj kakovosti prizadevamo od leta 2001, ko smo prvič izvedli samovelavacijo po modelu POKI, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. Prav sistematično in poglobljeno delo za razvoj kakovosti nam je omogočilo, da kot vodilo svojega dela sprejemamo IZJAVO O KAKOVOSTI.

IZJAVA O KAKOVOSTI

Z izjavo o kakovosti izobraževanja odraslih se zavezujemo, da udeležencem izobraževanja, financerjem in vsem drugim partnerjem zagotavljamo naslednje standarde kakovosti:

  1. Na naši ustanovi so zaposleni ustrezno strokovno usposobljeni strokovni delavci in vodstvo, ki svoje znanje ves čas obnavljajo in nadgrajujejo in so motivirani za delo z odraslimi.
  2. Naše izobraževalne programe izvajamo v sodelovanju z našimi zunanjimi strokovnimi sodelavci – učitelji, ki so motivirani za delo z odraslimi, imajo ustrezno strokovno izobrazbo in se strokovno povezujejo v naših strokovnih aktivih ter aktivno sodelujejo s stroko in zunanjimi strokovnimi institucijami.
  3. Vsem udeležencem nudimo svetovanje pri izdelavi osebnega izobraževalnega načrta, pomoč pri učenju in vrednotenje posameznikovega napredka.
  4. Udeležencem izobraževanja so na voljo brezplačna vodila za samostojno učenje pri vseh predmetih oziroma temah.
  5. Gojimo lastnosti kot so: prijaznost do vseh naših uporabnikov, partnerjev in okolja; odprtost in spoštovanje do posameznikov z različnimi lastnostmi in potrebami.
  6. S samoevalvacijo zagotavljamo povratno informacijo o kvaliteti našega dela in samoevalvacija postaja skrb za kvaliteto dela naše ustanove in središče naših aktivnosti. 

Izjavo o kakovosti izobraževanja odraslih je sprejel Svet Ljudske univerze Kočevje 10.07.2006 in s tem smo dosegli prvi standard kakovosti.

Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor