Izbor habitatnih dreves

Za dolgoročno ohranitev belohrbtega in triprstega detla v kočevskih gozdovih moramo zagotoviti zadostno količino starih, debelih, slabo vitalnih dreves v katerih detli najdejo hrano ali izdolbejo gnezdilna dupla. V ta namen ZGS v okviru projekta LIFE Kočevsko v zasebnih gozdovih zakupuje primerna t.i. habitatna drevesa, in sicer za dobo 20 let. Drevesa izbiramo prioritetno znotraj con, ki smo jih določili za detle. Iskanje primernih dreves na velikem projektnem območju je zelo zahtevno, zato je pri tem nujno sodelovanje revirnih gozdarjev, ki gozdove najbolje poznajo. Revirni gozdarji tudi najbolje poznajo lastnike in z njimi vzpostavijo komunikacijo. Izbrana drevesa na terenu izmerimo, zabeležimo njihovo GPS lokacijo in jih označimo.

Novico pripravili: Zavod za gozdove Slovenije, OE Kočevje

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.