»IZBERI NENASILJE«

… se je glasilo eno izmed glavnih izhodišč preventivne delavnice o izbiri nenasilja in preprečevanju trgovanja z ljudmi, ki jo je v Večnamenskem romskem centru Kočevje za mlade Rominje in Rome izvedlo Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi.

Ga. Polona Kovač, podpredsednica društva, je udeležence s kratkimi videoposnetki opozorila na več pasti trgovine z belim blagom. Sledil je pogovor, kjer smo ugotovili, da moramo pri preprečevanju tovrstnega nasilja še posebej paziti tudi na družbenih omrežjih, kjer smo vsakodnevno izpostavljeni. 💡❗️

Posted in Aktualno, SORO.