Iz preteklosti za prihodnost: Etnološke prireditve – Zakaj in kako?

Mentor: Mihael Petrovič ml., publicist

DSC_9165_resize

Štehvanje-foto_Mihael_Petrovič_ml (3)

 

Cilj: Cilj krožka je bil v teoriji in praksi spoznati etnološke prireditve kot način ohranjanja dediščine in promocije lokalnega okolja. Pri tem so udeleženke in udeleženci na primerih spoznavali »zakaj in kako« etnoloških prireditev ter se seznanili z različnimi vidiki predstavitve navad in običajev, delovnih opravil, prazničnih šeg in šeg življenjskega kroga v širšem slovenskem prostoru. S pomočjo usvojenih znanj naj bi pridobili vpogled v problematiko tovrstnih dogodkov ter se naučili razlikovati med kontinuiteto in umetno režiranimi nastopi ter folklornim podajanjem krajevnih posebnosti in raznolikosti.

Rezultati: Ob srečanjih v učilnici je osrednji del krožka predstavljala strokovna ekskurzija v Ziljsko dolino, kjer smo si v Bistrici na Zilji na binkoštni ponedeljek ogledali ziljsko štehvanje s prvim rajem pod lipo. S pridobljenimi spoznanji se bodo udeleženci in udeleženke lahko aktivno vključevali v pripravo oziroma načrtovanje etnoloških prireditev v lastnem okolju ter v njem prispevali k boljšemu pristopu k institucionaliziranim oblikam prezentiranja izročila.

Videoposnetka: stehvanje avstrija 002stehvanje avstrija 004

Posted in Aktualno.