IPA ROK 4

­

Ljudska univerza Kočevje (LUK) kot partner sodeluje v projektu Moč rokodelstva v preteklosti daje znanje sedanjosti in ohranja prihodnost z akronimom ROK4 v okviru IPA operativnega programa Slovenija-Hrvaška 2007-2013.

Projekt traja od 1. 2. 2015 do 31. 3. 2016

Partnerji v projektu:

Vodilni partner Ljudska univerza Šentjur (http://www.lusentjur.si/)
Partner TZO Štrigova (http://www.strigova.info/)
Partner TZO Marija Bistrica (http://www.tz-marija-bistrica.hr/)

Vključene regije:

Slovenija: Savinjska regija, Jugovzhodna Slovenija
Hrvaška: Međimurska županija, Krapinsko-zagorska županija

Osnovni namen projekta je usposabljanje novih nosilcev rokodelskih obrti in spoznavanje in ohranjanje tradicionalne kulinarike. To pomembno prispeva k dvigu zaposlitvenih kompetenc na programskem območju. Pri tem je pomemben vidik vključevanja socialno ranljivih družbenih skupin. Obudili bomo izkustveno znanje starejših odraslih, samozaposlenih gospodinj in tistih, ki imajo rokodelsko obrt. Cilj sodelovanja je prispevati k ohranjanju evropske kulture dediščine s pomočjo prenosa znanj iz starejše na mlajšo generacijo. S projektom bomo oblikovali programa izobraževanja za mladino na področju kulturne dediščine – rokodelske obrti in tradicionalne kulinarike.

Mladino bomo izobrazili za razumevanje koncepta osnovne kulturne dediščine domačega okolja in projektnega območja. Ustvarili bomo izobraževalno didaktične oblike, ki trajnostno prispevajo k ohranjanju kulturne dediščine. Starejšim bomo omogočili, da izkustveno znanje posredujejo mlajšim generacijam. Izvedli bomo promocijo dediščine na projektnem območju s skupno spletno stranjo, brošuro, čezmejno kulturno prireditvijo, video zapisi rokodelskih obrti in tradicionalne kulinarike.

unnamed (1)unnamed (2)

LOGO

INFORMACIJE

Jurij Pelc
tel: +386 (0)1 89 38 270
mail: jurij.pelc@lu-kocevje.si

SPLETNA STRAN

www.rok-4.eu

PARTNERJI

Novice

Izseki iz medijev o projektu ROK 4

Objavil |21. 1. 2016|

Spodaj so zbrani kliping iz lokalnih medijev, ki so poročali o dogajanjih projekta ROK 4.

Moč rokodelstva v preteklosti daje znanje sedanjosti in ohranja prihodnost

Objavil |15. 1. 2016|

V soboto 14. 11. 2015 so se v Kočevju zbrali partnerji projekta Moč rokodelstva v preteklosti daje znanje sedanjosti in ohranja prihodnost. Partnerski dogodek je potekal v znamenju rokodelskih delavnic, ki jih je Ljudska univerza