S hišnim redom urejamo nemoteno delo v izobraževalčnih programih. Vsebuje splošne določbe, poslovni čas in uradne ure, ureja uporabo prostorov in območja zavoda ter površine, ki sodijo v šolski prostor, organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti ter vzdrževanje reda.
 

Hišni red javnega zavoda Ljudske univerze Kočevje