OBRAZEC ZA SAMOPREVERJANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA za izobraževalni program GRADBENI TEHNIK, SSI:
Modul – GRADBENA EKONOMIKA
Modul – GRADBENA GEODEZIJA
Modul – GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
Modul – KALKULACIJE IN POSLOVANJE
Modul – OSNOVE PROJEKTIRANJA
Modul – PRIPRAVA IN VODENJE GRADBENIH DEL
Modul – PROJEKTIRANJE GRADBENIH INŽENIRSKIH OBJEKTOV
Modul – PROJEKTIRANJE STAVB
Modul – STAVBARSTVO

OBRAZEC ZA POTRJEVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA za izobraževalni program GRADBENI TEHNIK, SSI:
Modul – GRADBENA EKONOMIKA
Modul – GRADBENA GEODEZIJA
Modul – GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
Modul – KALKULACIJE IN POSLOVANJE
Modul – OSNOVE PROJEKTIRANJA
Modul – PRIPRAVA IN VODENJE GRADBENIH DEL
Modul – PROJEKTIRANJE GRADBENIH INŽENIRSKIH OBJEKTOV
Modul – PROJEKTIRANJE STAVB
Modul – STAVBARSTVO