Govorim angleško

Program je namenjen vsem brezposelnim odraslim, ki želijo izboljšati svoje znanje angleškega jezika oziroma usvojiti kompetenco sporazumevanja v tem tujem jeziku, ki se želijo doma in v tujini sporazumevati v angleščini, si razširiti znanje in menjavati izkušnje v pogovoru s tujimi sogovorniki, potrebujejo znanje splošne angleščine za vpis v programe nadaljnjega izobraževanja, spopolnjevanja in usposabljanja oziroma dela doma in v tujini.

Tematski sklopi:

 • Ljudje in osebna identiteta
 • Bivanje in bivalno okolje
 • Kraj
 • Dežela – država
 • Delo
 • Vsakdanje življenje
 • Hrana in pijača
 • Zdravje in nega telesa
 • Naravno okolje
 • Prosti čas, zabava, šport
 • Govorimo angleško – ponovitev in evalvacija programa

Trajanje: 50 ur
Število izvedb: 1 izvedba v letu 2012
Termin izvedbe: 1.9.2012 – 31.12.2012
Status: Zaključeno, ne sprejamo prijav.

 

INFORMACIJE
Majda Valda
tel: +386 (0)1 89 38 277
mail: majda.valda@lu-kocevje.si

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor