Naziv po zaključku izobraževanja

Gastronom hotelir/gastronomka hotelirka

Trajanje izobraževanja

Izobraževanje traja tri leta. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.

Pogoji za vpis

Uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.
Dodatni pogoj za vpis je zdravniško potrdilo, s katerim se ugotovi, da ni zdravstvenih ovir za vključitev v izobraževalni program.

Interesne dejavnosti:

Šport, ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave ter seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju.
Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad, naravoslovni dan – ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav – v povezavi s tehnologijo stroke), ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga); ogled sejmov informatike, učil, izobraževalnih ustanov.
Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi, tečaj cestnoprometnih predpisov, socialno delo, mentorstva in pomoč drugim, organizirano dopolnilno izobraževanje, itd.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec/ka uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

  • splošnoizobraževalne predmete,
  • obvezne strokovne module,
  • izbirne strokovne module,
  • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

  • interesne dejavnosti,
  • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
  • zaključni izpit.

Vsebina zaključnega izpita:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • izdelek oz. storitev in zagovor.

INFORMACIJE

Maja Rupnik
tel: +386 (0)1 89 38 273, +386 (0)41 708 483
mail: maja.rupnik@lu-kocevje.si

PRIJAVA

Prijavite se lahko s pomočjo spletnega obrazca INFORMATIVNA PRIJAVA, lahko nas obiščete na sedežu LU Kočevje v času uradnih ur, pišete na info@lu-kocevje.si  ali pokličete kontaktno osebo za dodatne informacije oz. tajništvo LU Kočevje ((0)1 89 38 270). Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest

POVEZAVE

Pravila ocenjevanja v srednješolskih programih
Informacije o zaključnem izpitu