Gastronomija in turizem (PT)

Naziv po zaključku izobraževanja
Gastronomsko-turistični tehnik/tehnica

Trajanje izobraževanja
Izobraževanje traja eno leto. Izobraževalni program je ovrednoten s 60 kreditnimi točkami.

Pogoji za vpis:

  • uspešno zaključen četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Pogoji za dokončanje
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec/ka uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

  • obvezne strokovne module,
  • izbirne strokovne module.

Poleg tega mora opraviti:

  • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
  • poklicna matura.

Vsebina poklicne mature:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz gastronomije in turizma s podjetništvom,
  • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika,
  • izpitni nastop in zagovor.

Prijavite se lahko s pomočjo spletnega obrazca INFORMATIVNA PRIJAVA, lahko nas obiščete na sedežu LU Kočevje v času uradnih ur, pišete na info@lu-kocevje.si  ali pokličete kontaktno osebo za dodatne informacije oz. tajništvo LU Kočevje ((0)1 89 38 270). Prijave sprejemamo do konca septembra 2014 oz. do zasedbe prostih mest.

Oglejte si še naslednje povezave:

Predmetnik ali brošura
mesečna preglednica izpitnih rokov
Urniki in bvestila
Pravila ocenjevanja v srednješolskih programih
Informacije o poklicni maturi

INFORMACIJE:
Milena Petek
tel: +386 (0)1 89 38 272
mail: milena.petek@lu-kocevje.si

Posted in Aktualno, Pridobitev izobrazbe.

Dodaj odgovor